Treatment:
insulin S164-p , S166-p , T170-p , S214-p
LY294002 S164-p , S166-p , T170-p , S214-p
MK-2206 T170-p , S214-p