Treatment:
insulin S459-p , S462-p , S876-p
LPS S876-p
LY294002 S459-p , S876-p
MK-2206 S459-p