Regulatory protein:
MPRIP S915-p
Src Y483-p , Y705-p , Y770-p , Y791-p
Treatment:
insulin T91-p , S120-p , S498-p , S648-p , S808-p , S811-p , S832-p , T888-p , S892-p , S931-p , S982-p , S991-p , S998-p , S1000-p , S1003-p
LY294002 S648-p , S808-p , S811-p , S892-p
MK-2206 S811-p , S892-p