Treatment:
insulin S22-p , S36-p , S435-p , S442-p , S465-p
LPS S435-p
LY294002 S22-p , S435-p , S465-p
MK-2206 S36-p , S465-p