Treatment:
angiotensin_2 S143-p
MG132 K618-ub , K775-ub
nocodazole T275-p , S279-p
vorinostat K585-ac