Treatment:
insulin S328-p , S761-p , S915-p , S918-p , S978-p , S980-p , S985-p
LY294002 S985-p
MK-2206 S915-p , S918-p , S978-p , S980-p