Other Species / Isoforms
  DGKK (mouse)      LTP 

LTP (Low Throughput Papers) : The number of records in which this modification site was determined using methods other than discovery mass spectrometry.

 HTP 

HTP (High Throughput Papers): The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery mass spectrometry.

 
-
gap
1 0
DGKK (human) SESATELyTEPTPEP Y78-p
DGKK (mouse) gap -
DGKK (rat) gap -
S20-p
PESCLRMsPALHLLQ
0 1
DGKK (human) AAPEFRPSPAPCLLQ S176
DGKK (mouse) PESCLRMsPALHLLQ S20-p
DGKK (rat) gap -
S34-p
QVVPGEKsGTASPVL
0 1
DGKK (human) PVDTRERGLKtsPsP G192
DGKK (mouse) QVVPGEKsGTASPVL S34-p
DGKK (rat) _______SKLASPLL S1
A37
PGEKsGTASPVLLPL
0 1
DGKK (human) TRERGLKtsPsPSPS T195-p
DGKK (mouse) PGEKsGTASPVLLPL A37
DGKK (rat) ____SKLASPLLLPF A4
S38
GEKsGTASPVLLPLP
0 1
DGKK (human) RERGLKtsPsPSPSP S196-p
DGKK (mouse) GEKsGTASPVLLPLP S38
DGKK (rat) ___SKLASPLLLPFL S5
V40
KsGTASPVLLPLPSP
0 1
DGKK (human) RGLKtsPsPSPSPsP S198-p
DGKK (mouse) KsGTASPVLLPLPSP V40
DGKK (rat) _SKLASPLLLPFLNP L7
S46
PVLLPLPSPKPPITW
0 2
DGKK (human) PsPSPSPsPRtPMsW S204-p
DGKK (mouse) PVLLPLPSPKPPITW S46
DGKK (rat) PLLLPFLNPHLVLFP N13
P49
LPLPSPKPPITWSRI
0 1
DGKK (human) SPSPsPRtPMsWSRI T207-p
DGKK (mouse) LPLPSPKPPITWSRI P49
DGKK (rat) gap -
T52
PSPKPPITWSRIKKI
0 1
DGKK (human) PsPRtPMsWSRIKKI S210-p
DGKK (mouse) PSPKPPITWSRIKKI T52
DGKK (rat) gap -
R155
TVQQGEIRQIPAAEN
0 1
DGKK (human) TIQQGEIyKIPAAEN Y313-p
DGKK (mouse) TVQQGEIRQIPAAEN R155
DGKK (rat) TVQQGEIRQIPAAEN R120
K602-ac
LDHIARAkLELAERA
0 1
DGKK (human) IDHIAKCKLELATKA K759
DGKK (mouse) LDHIARAkLELAERA K602-ac
DGKK (rat) LDHIAKAKMELAERA K567
K611
ELAERAQKLQQSLKL
0 1
DGKK (human) ELATKAQsLQKsLKL S768-p
DGKK (mouse) ELAERAQKLQQSLKL K611
DGKK (rat) ELAERAQKLQQSLKL K576
S615
RAQKLQQSLKLIIFQ
0 1
DGKK (human) KAQsLQKsLKLIIFQ S772-p
DGKK (mouse) RAQKLQQSLKLIIFQ S615
DGKK (rat) RAQKLQQSLKLILFQ S580
-
gap
0 1
DGKK (human) DPEDINQtsPRRRsR T813-p
DGKK (mouse) gap -
DGKK (rat) gap -
S660
DSDDYDQSPRHRSRC
0 1
DGKK (human) PEDINQtsPRRRsRR S814-p
DGKK (mouse) DSDDYDQSPRHRSRC S660
DGKK (rat) DSDDYDQSPRHRSRC S624
S665
DQSPRHRSRCDILCS
0 1
DGKK (human) QtsPRRRsRRGTLSS S819-p
DGKK (mouse) DQSPRHRSRCDILCS S665
DGKK (rat) DQSPRHRSRCDTLSS S629
S936
RLAENLISRLTDLSK
0 1
DGKK (human) RLAENLIsKLNDLSK S1090-p
DGKK (mouse) RLAENLISRLTDLSK S936
DGKK (rat) RRAENLISRLTDLSK S900
S1060
ASDTRSLSRRFRIKF
0 1
DGKK (human) SSDTDSRsLRLKIKF S1214-p
DGKK (mouse) ASDTRSLSRRFRIKF S1060
DGKK (rat) ASDTYSLSRRFRVKF S1024