Other Species / Isoforms
  DLG7 (mouse)      LTP 

LTP (Low Throughput Papers) : The number of records in which this modification site was determined using methods other than discovery mass spectrometry.

 HTP 

HTP (High Throughput Papers): The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery mass spectrometry.

 
S8
MLVSRFASRFRKDSS
0 1
DLG7 (human) MSSSHFAsRHRKDIs S8-p
DLG7 iso1 (human) gap -
DLG7 iso3 (human) MSSSHFASRHRKDIS S8
DLG7 (mouse) MLVSRFASRFRKDSS S8
DLG7 (rat) gap -
S15
SRFRKDSSTEMVRTN
0 1
DLG7 (human) sRHRKDIsTEMIRTK S15-p
DLG7 iso1 (human) gap -
DLG7 iso3 (human) SRHRKDISTEMIRTK S15
DLG7 (mouse) SRFRKDSSTEMVRTN S15
DLG7 (rat) YTPTKIIDSQMWVSN D10
S28
TNLAHRKSLSQKENR
0 1
DLG7 (human) TKIAHRKsLsQKENR S28-p
DLG7 iso1 (human) gap -
DLG7 iso3 (human) TKIAHRKSLSQKENR S28
DLG7 (mouse) TNLAHRKSLSQKENR S28
DLG7 (rat) AVSAKRKSLSQKENR S46
S30
LAHRKSLSQKENRHR
0 1
DLG7 (human) IAHRKsLsQKENRHK S30-p
DLG7 iso1 (human) gap -
DLG7 iso3 (human) IAHRKSLSQKENRHK S30
DLG7 (mouse) LAHRKSLSQKENRHR S30
DLG7 (rat) SAKRKSLSQKENRHR S48
T65-p
ELGNIHEtsQDLsPE
0 2
DLG7 (human) ILVELDETsQGLVPE T66
DLG7 iso1 (human) gap -
DLG7 iso3 (human) ILVELDETSQGLVPE T66
DLG7 (mouse) ELGNIHEtsQDLsPE T65-p
DLG7 (rat) DLVNIHEMSQDLTLE M83
S66-p
LGNIHEtsQDLsPEK
0 8
DLG7 (human) LVELDETsQGLVPEK S67-p
DLG7 iso1 (human) gap -
DLG7 iso3 (human) LVELDETSQGLVPEK S67
DLG7 (mouse) LGNIHEtsQDLsPEK S66-p
DLG7 (rat) LVNIHEMSQDLTLEN S84
S70-p
HEtsQDLsPEKASSK
0 16
DLG7 (human) DETsQGLVPEKTNVK V71
DLG7 iso1 (human) gap -
DLG7 iso3 (human) DETSQGLVPEKTNVK V71
DLG7 (mouse) HEtsQDLsPEKASSK S70-p
DLG7 (rat) HEMSQDLTLENASSK T88
S80-p
KASSKTRsVKMVLSD
0 1
DLG7 (human) KTNVKPRAMKtILGD A81
DLG7 iso1 (human) gap -
DLG7 iso3 (human) KTNVKPRAMKTILGD A81
DLG7 (mouse) KASSKTRsVKMVLSD S80-p
DLG7 (rat) NASSKTKSVKMVLSD S98
M83
SKTRsVKMVLSDQRK
0 1
DLG7 (human) VKPRAMKtILGDQRK T84-p
DLG7 iso1 (human) _____MKTILGDQRK T3
DLG7 iso3 (human) VKPRAMKTILGDQRK T84
DLG7 (mouse) SKTRsVKMVLSDQRK M83
DLG7 (rat) SKTKSVKMVLSDQRK M101
K157
RITRSKTKEYMEQTK
0 1
DLG7 (human) RITRSKAkDQMEQTK K158-m1
DLG7 iso1 (human) RITRSKAKDQMEQTK K77
DLG7 iso3 (human) RITRSKAKDQMEQTK K158
DLG7 (mouse) RITRSKTKEYMEQTK K157
DLG7 (rat) RITRSKARDHMEQSK R173
S167-p
MEQTKIGsRNVPKAT
0 1
DLG7 (human) MEQTKIDNESDVRAI N168
DLG7 iso1 (human) MEQTKIDNESDVRAI N87
DLG7 iso3 (human) MEQTKIDNESDVRAI N168
DLG7 (mouse) MEQTKIGsRNVPKAT S167-p
DLG7 (rat) MEQSKTGSRNIPQAA S183
T181
TQSDQRQTSEKQPLD
0 1
DLG7 (human) IRPGPRQtSEKKVsD T182-p
DLG7 iso1 (human) IRPGPRQTSEKKVSD T101
DLG7 iso3 (human) IRPGPRQTSEKKVSD T182
DLG7 (mouse) TQSDQRQTSEKQPLD T181
DLG7 (rat) AQFGQRQISEKKPLD I197
L187
QTSEKQPLDRERKVM
0 1
DLG7 (human) QtSEKKVsDKEkkVV S188-p
DLG7 iso1 (human) QTSEKKVSDKEKKVV S107
DLG7 iso3 (human) QTSEKKVSDKEKKVV S188
DLG7 (mouse) QTSEKQPLDRERKVM L187
DLG7 (rat) QISEKKPLDREKKVM L203
R191
KQPLDRERKVMQPVL
0 1
DLG7 (human) KKVsDKEkkVVQPVM K192-ac
DLG7 iso1 (human) KKVSDKEKKVVQPVM K111
DLG7 iso3 (human) KKVSDKEKKVVQPVM K192
DLG7 (mouse) KQPLDRERKVMQPVL R191
DLG7 (rat) KKPLDREKKVMQPMG K207
K192
QPLDRERKVMQPVLF
0 1
DLG7 (human) KVsDKEkkVVQPVMP K193-sm
DLG7 iso1 (human) KVSDKEKKVVQPVMP K112
DLG7 iso3 (human) KVSDKEKKVVQPVMP K193
DLG7 (mouse) QPLDRERKVMQPVLF K192
DLG7 (rat) KPLDREKKVMQPMGP K208
T200
VMQPVLFTSGKGTES
0 1
DLG7 (human) VVQPVMPtsLrMTRS T201-p
DLG7 iso1 (human) VVQPVMPTSLRMTRS T120
DLG7 iso3 (human) VVQPVMPTSLRMTRS T201
DLG7 (mouse) VMQPVLFTSGKGTES T200
DLG7 (rat) VMQPMGPTSGKAAGS T216
S201
MQPVLFTSGKGTESA
0 3
DLG7 (human) VQPVMPtsLrMTRSA S202-p
DLG7 iso1 (human) VQPVMPTSLRMTRSA S121
DLG7 iso3 (human) VQPVMPTSLRMTRSA S202
DLG7 (mouse) MQPVLFTSGKGTESA S201
DLG7 (rat) MQPMGPTSGKAAGSV S217
K203
PVLFTSGKGTESAAT
0 1
DLG7 (human) PVMPtsLrMTRSATQ R204-m1
DLG7 iso1 (human) PVMPTSLRMTRSATQ R123
DLG7 iso3 (human) PVMPTSLRMTRSATQ R204
DLG7 (mouse) PVLFTSGKGTESAAT K203
DLG7 (rat) PMGPTSGKAAGSVAA K219
T219
RAKLMARTVSSTTRK
0 2
DLG7 (human) AAKQVPRtVsSTTAR T219-p
DLG7 iso1 (human) AAKQVPRTVSSTTAR T138
DLG7 iso3 (human) AAKQVPRTVSSTTAR T219
DLG7 (mouse) RAKLMARTVSSTTRK T219
DLG7 (rat) RAKQMAGTVPSTTRK T236
S221
KLMARTVSSTTRKPV
0 1
DLG7 (human) KQVPRtVsSTTARKP S221-p
DLG7 iso1 (human) KQVPRTVSSTTARKP S140
DLG7 iso3 (human) KQVPRTVSSTTARKP S221
DLG7 (mouse) KLMARTVSSTTRKPV S221
DLG7 (rat) KQMAGTVPSTTRKPV P238
S291-p
GVFREVEsLPATAPA
0 1
DLG7 (human) GVLSKMENLPEINTA N292
DLG7 iso1 (human) GVLSKMENLPEINTA N211
DLG7 iso3 (human) GVLSKMENLPEINTA N292
DLG7 (mouse) GVFREVEsLPATAPA S291-p
DLG7 (rat) SVTNEVESLQETVPA S302
S305
AQGKERKSFAPKHCV
0 3
DLG7 (human) AKIKGKNsFAPkDFM S306-p
DLG7 iso1 (human) AKIKGKNSFAPKDFM S225
DLG7 iso3 (human) AKIKGKNSFAPKDFM S306
DLG7 (mouse) AQGKERKSFAPKHCV S305
DLG7 (rat) AKGRERESFAPERCA S316
-
under review
0 1
DLG7 (human) GKNsFAPkDFMFQPL K310-ub
DLG7 iso1 (human) GKNSFAPKDFMFQPL K229
DLG7 iso3 (human) GKNSFAPKDFMFQPL K310
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
A325
GLKSYQVAPLsPRSA
0 18
DLG7 (human) GLKTYQVtPMtPRsA T326-p
DLG7 iso1 (human) GLKTYQVTPMTPRSA T245
DLG7 iso3 (human) GLKTYQVTPMTPRSA T326
DLG7 (mouse) GLKSYQVAPLsPRSA A325
DLG7 (rat) GLKTYQVAPLsPRSA A336
S328-p
SYQVAPLsPRSANAF
Upstream
1 72
Kinase, in vitro:
  • ERK2 (mouse)
Regulatory protein:
  • FLT3 (mouse)
DLG7 (human) TYQVtPMtPRsANAF T329-p
DLG7 iso1 (human) TYQVTPMTPRSANAF T248
DLG7 iso3 (human) TYQVTPMTPRSANAF T329
DLG7 (mouse) SYQVAPLsPRSANAF S328-p
DLG7 (rat) TYQVAPLsPRSANAF S339-p
S331
VAPLsPRSANAFLTP
0 16
DLG7 (human) VtPMtPRsANAFLtP S332-p
DLG7 iso1 (human) VTPMTPRSANAFLTP S251
DLG7 iso3 (human) VTPMTPRSANAFLTP S332
DLG7 (mouse) VAPLsPRSANAFLTP S331
DLG7 (rat) VAPLsPRSANAFLTP S342
T337
RSANAFLTPNCDWNQ
0 5
DLG7 (human) RsANAFLtPsYTWtP T338-p
DLG7 iso1 (human) RSANAFLTPSYTWTP T257
DLG7 iso3 (human) RSANAFLTPSYTWTP T338
DLG7 (mouse) RSANAFLTPNCDWNQ T337
DLG7 (rat) RSANAFLTPSCDWNH T348
N339
ANAFLTPNCDWNQLR
0 1
DLG7 (human) ANAFLtPsYTWtPLk S340-p
DLG7 iso1 (human) ANAFLTPSYTWTPLK S259
DLG7 iso3 (human) ANAFLTPSYTWTPLK S340
DLG7 (mouse) ANAFLTPNCDWNQLR N339
DLG7 (rat) ANAFLTPSCDWNHLR S350
N343
LTPNCDWNQLRPEVF
0 12
DLG7 (human) LtPsYTWtPLktEVD T344-p
DLG7 iso1 (human) LTPSYTWTPLKTEVD T263
DLG7 iso3 (human) LTPSYTWTPLKTEVD T344
DLG7 (mouse) LTPNCDWNQLRPEVF N343
DLG7 (rat) LTPSCDWNHLRPEVF N354
-
under review
0 1
DLG7 (human) sYTWtPLktEVDEsQ K347-ub
DLG7 iso1 (human) SYTWTPLKTEVDESQ K266
DLG7 iso3 (human) SYTWTPLKTEVDESQ K347
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
R346
NCDWNQLRPEVFSTT
0 1
DLG7 (human) sYTWtPLktEVDEsQ K347-sm
DLG7 iso1 (human) SYTWTPLKTEVDESQ K266
DLG7 iso3 (human) SYTWTPLKTEVDESQ K347
DLG7 (mouse) NCDWNQLRPEVFSTT R346
DLG7 (rat) SCDWNHLRPEVFSAT R357
P347
CDWNQLRPEVFSTTT
0 1
DLG7 (human) YTWtPLktEVDEsQA T348-p
DLG7 iso1 (human) YTWTPLKTEVDESQA T267
DLG7 iso3 (human) YTWTPLKTEVDESQA T348
DLG7 (mouse) CDWNQLRPEVFSTTT P347
DLG7 (rat) CDWNHLRPEVFSATA P358
-
gap
0 2
DLG7 (human) LktEVDEsQAtkEIL S353-p
DLG7 iso1 (human) LKTEVDESQATKEIL S272
DLG7 iso3 (human) LKTEVDESQATKEIL S353
DLG7 (mouse) gap -
DLG7 (rat) NHLRPEVFSATAQDT F361
-
gap
0 1
DLG7 (human) EVDEsQAtkEILAQk T356-p
DLG7 iso1 (human) EVDESQATKEILAQK T275
DLG7 iso3 (human) EVDESQATKEILAQK T356
DLG7 (mouse) gap -
DLG7 (rat) RPEVFSATAQDTANE T364
-
under review
0 1
DLG7 (human) VDEsQAtkEILAQkC K357-ub
DLG7 iso1 (human) VDESQATKEILAQKC K276
DLG7 iso3 (human) VDESQATKEILAQKC K357
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
-
under review
0 1
DLG7 (human) tkEILAQkCKTYsTk K363-ub
DLG7 iso1 (human) TKEILAQKCKTYSTK K282
DLG7 iso3 (human) TKEILAQKCKTYSTK K363
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
S351
QLRPEVFSTTTQDKA
0 1
DLG7 (human) AQkCKTYsTkTIQQD S368-p
DLG7 iso1 (human) AQKCKTYSTKTIQQD S287
DLG7 iso3 (human) AQKCKTYSTKTIQQD S368
DLG7 (mouse) QLRPEVFSTTTQDKA S351
DLG7 (rat) ATAQDTANEVLVQQE N370
-
under review
0 1
DLG7 (human) kCKTYsTkTIQQDsN K370-ub
DLG7 iso1 (human) KCKTYSTKTIQQDSN K289
DLG7 iso3 (human) KCKTYSTKTIQQDSN K370
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
A358
STTTQDKANEILVQQ
0 1
DLG7 (human) TkTIQQDsNKLPCPL S376-p
DLG7 iso1 (human) TKTIQQDSNKLPCPL S295
DLG7 iso3 (human) TKTIQQDSNKLPCPL S376
DLG7 (mouse) STTTQDKANEILVQQ A358
DLG7 (rat) EVLVQQESNKSQFGL S378
-
under review
0 1
DLG7 (human) HEEHVLNkNEAttkN K397-ub
DLG7 iso1 (human) HEEHVLNKNEATTKN K316
DLG7 iso3 (human) HEEHVLNKNEATTKN K397
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
S385
VLNQKGASTSDSNHA
0 1
DLG7 (human) VLNkNEAttkNLNGL T401-p
DLG7 iso1 (human) VLNKNEATTKNLNGL T320
DLG7 iso3 (human) VLNKNEATTKNLNGL T401
DLG7 (mouse) VLNQKGASTSDSNHA S385
DLG7 (rat) GLNQKDASTPNSDHL S403
T386
LNQKGASTSDSNHAS
0 2
DLG7 (human) LNkNEAttkNLNGLP T402-p
DLG7 iso1 (human) LNKNEATTKNLNGLP T321
DLG7 iso3 (human) LNKNEATTKNLNGLP T402
DLG7 (mouse) LNQKGASTSDSNHAS T386
DLG7 (rat) LNQKDASTPNSDHLS T404
-
under review
0 1
DLG7 (human) NkNEAttkNLNGLPI K403-ub
DLG7 iso1 (human) NKNEATTKNLNGLPI K322
DLG7 iso3 (human) NKNEATTKNLNGLPI K403
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
-
under review
0 2
DLG7 (human) NLNGLPIkEVPsLER K411-ub
DLG7 iso1 (human) NLNGLPIKEVPSLER K330
DLG7 iso3 (human) NLNGLPIKEVPSLER K411
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
C399
ASVKGVPCSEGSEGQ
0 2
DLG7 (human) LPIkEVPsLERNEGR S415-p
DLG7 iso1 (human) LPIKEVPSLERNEGR S334
DLG7 iso3 (human) LPIKEVPSLERNEGR S415
DLG7 (mouse) ASVKGVPCSEGSEGQ C399
DLG7 (rat) LSVKGITSSEAGDGQ S417
T425
RKILQSETDRLTSHC
0 1
DLG7 (human) RNILQSEtEkLTSHC T441-p
DLG7 iso1 (human) RNILQSETEKLTSHC T360
DLG7 iso3 (human) RNILQSETEKLTSHC T441
DLG7 (mouse) RKILQSETDRLTSHC T425
DLG7 (rat) RKILQSETDRLNSHC T443
R427
ILQSETDRLTSHCLE
0 1
DLG7 (human) ILQSEtEkLTSHCFE K443-ub
DLG7 iso1 (human) ILQSETEKLTSHCFE K362
DLG7 iso3 (human) ILQSETEKLTSHCFE K443
DLG7 (mouse) ILQSETDRLTSHCLE R427
DLG7 (rat) ILQSETDRLNSHCLD R445
K438
HCLEWEGKLDLDISD
0 1
DLG7 (human) HCFEWDRkLELDIPD K454-ub
DLG7 iso1 (human) HCFEWDRKLELDIPD K373
DLG7 iso3 (human) HCFEWDRKLELDIPD K454
DLG7 (mouse) HCLEWEGKLDLDISD K438
DLG7 (rat) HCLDWEKKLELDIPD K456
K448
LDISDEAKGLIRTTV
0 1
DLG7 (human) LDIPDDAkDLIRtAV K464-ub
DLG7 iso1 (human) LDIPDDAKDLIRTAV K383
DLG7 iso3 (human) LDIPDDAKDLIRTAV K464
DLG7 (mouse) LDISDEAKGLIRTTV K448
DLG7 (rat) LDIPDDAKDLIRTAV K466
T453
EAKGLIRTTVGQTRL
0 1
DLG7 (human) DAkDLIRtAVGQTRL T469-p
DLG7 iso1 (human) DAKDLIRTAVGQTRL T388
DLG7 iso3 (human) DAKDLIRTAVGQTRL T469
DLG7 (mouse) EAKGLIRTTVGQTRL T453
DLG7 (rat) DAKDLIRTAVGQTRL T471
R467
LLIKERFRQFEGLVD
0 1
DLG7 (human) LLMKERFkQFEGLVD K483-ub
DLG7 iso1 (human) LLMKERFKQFEGLVD K402
DLG7 iso3 (human) LLMKERFKQFEGLVD K483
DLG7 (mouse) LLIKERFRQFEGLVD R467
DLG7 (rat) LLIMERFRQFEGLVD R485
K479
LVDNCEYKRGEKETT
0 2
DLG7 (human) LVDDCEYkRGIKETT K495-ub
DLG7 iso1 (human) LVDDCEYKRGIKETT K414
DLG7 iso3 (human) LVDDCEYKRGIKETT K495
DLG7 (mouse) LVDNCEYKRGEKETT K479
DLG7 (rat) LVDNCEYKRGEKETT K497
K513
QKFNNLIKLEASGWK
0 1
DLG7 (human) HKFNNLIkLEESGWQ K529-ub
DLG7 iso1 (human) HKFNNLIKLEESGWQ K448
DLG7 iso3 (human) HKFNNLIKLEESGWQ K529
DLG7 (mouse) QKFNNLIKLEASGWK K513
DLG7 (rat) QKFNNLMKLEESGWK K531
-
under review
0 1
DLG7 (human) NMNHNMNkNVFRKkV K547-ub
DLG7 iso1 (human) NMNHNMNKNVFRKKV K466
DLG7 iso3 (human) NMNHNMNKNVFRKKV K547
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
-
under review
0 1
DLG7 (human) NkNVFRKkVVSGIAS K553-ub
DLG7 iso1 (human) NKNVFRKKVVSGIAS K472
DLG7 iso3 (human) NKNVFRKKVVSGIAS K553
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
K541
IVPGRTSKAKQDDDG
0 1
DLG7 (human) VVSGIASkPKQDDAG K561-ub
DLG7 iso1 (human) VVSGIASKPKQDDAG K480
DLG7 iso3 (human) VVSGIASKPKQDDAG K561
DLG7 (mouse) IVPGRTSKAKQDDDG K541
DLG7 (rat) under review -
K560
RSRLAAIKNAMKGRP
0 1
DLG7 (human) RNRLAAIkNAMRERI K580-ub
DLG7 iso1 (human) RNRLAAIKNAMRERI K499
DLG7 iso3 (human) RNRLAAIKNAMRERI K580
DLG7 (mouse) RSRLAAIKNAMKGRP K560
DLG7 (rat) RSRLAAIKNAMKDRL K578
S598
AGFFRIESPVKSFSV
1 16
DLG7 (human) AGFFRVEsPVKLFsG S618-p
DLG7 iso1 (human) AGFFRVESPVKLFSG S537
DLG7 iso3 (human) AGFFRVESPVKLFSG S618
DLG7 (mouse) AGFFRIESPVKSFSV S598
DLG7 (rat) AGFFRIESPVKSFSV S616
S604
ESPVKSFSVLSSERR
0 2
DLG7 (human) EsPVKLFsGLsVssE S624-p
DLG7 iso1 (human) ESPVKLFSGLSVSSE S543
DLG7 iso3 (human) ESPVKLFSGLSVSSE S624
DLG7 (mouse) ESPVKSFSVLSSERR S604
DLG7 (rat) ESPVKSFSVLSSERR S622
-
gap
1 7
DLG7 (human) VKLFsGLsVssEGPs S627-p
DLG7 iso1 (human) VKLFSGLSVSSEGPS S546
DLG7 iso3 (human) VKLFSGLSVSSEGPS S627
DLG7 (mouse) gap -
DLG7 (rat) gap -
S607
VKSFSVLSSERRSQR
0 1
DLG7 (human) LFsGLsVssEGPsQR S629-p
DLG7 iso1 (human) LFSGLSVSSEGPSQR S548
DLG7 iso3 (human) LFSGLSVSSEGPSQR S629
DLG7 (mouse) VKSFSVLSSERRSQR S607
DLG7 (rat) VKSFSVLSSERRSQF S625
S608
KSFSVLSSERRSQRF
0 4
DLG7 (human) FsGLsVssEGPsQRL S630-p
DLG7 iso1 (human) FSGLSVSSEGPSQRL S549
DLG7 iso3 (human) FSGLSVSSEGPSQRL S630
DLG7 (mouse) KSFSVLSSERRSQRF S608
DLG7 (rat) KSFSVLSSERRSQFG S626
S612
VLSSERRSQRFGtPL
0 2
DLG7 (human) sVssEGPsQRLGtPK S634-p
DLG7 iso1 (human) SVSSEGPSQRLGTPK S553
DLG7 iso3 (human) SVSSEGPSQRLGTPK S634
DLG7 (mouse) VLSSERRSQRFGtPL S612
DLG7 (rat) VLSSERRSQFGAHVS S630
T617-p
RRSQRFGtPLsASKV
1 9
DLG7 (human) GPsQRLGtPKsVNkA T639-p
DLG7 iso1 (human) GPSQRLGTPKSVNKA T558
DLG7 iso3 (human) GPSQRLGTPKSVNKA T639
DLG7 (mouse) RRSQRFGtPLsASKV T617-p
DLG7 (rat) ERRSQFGAHVSASRA A634
S620-p
QRFGtPLsASKVVPE
0 9
DLG7 (human) QRLGtPKsVNkAVSQ S642-p
DLG7 iso1 (human) QRLGTPKSVNKAVSQ S561
DLG7 iso3 (human) QRLGTPKSVNKAVSQ S642
DLG7 (mouse) QRFGtPLsASKVVPE S620-p
DLG7 (rat) SQFGAHVSASRAVPE S637
-
under review
0 1
DLG7 (human) GtPKsVNkAVSQSRN K645-ub
DLG7 iso1 (human) GTPKSVNKAVSQSRN K564
DLG7 iso3 (human) GTPKSVNKAVSQSRN K645
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
M639
GDLLRQKMPLKKPDP
0 1
DLG7 (human) MGIPQQTtsPENAGP T661-p
DLG7 iso1 (human) MGIPQQTTSPENAGP T580
DLG7 iso3 (human) MGIPQQTTSPENAGP T661
DLG7 (mouse) GDLLRQKMPLKKPDP M639
DLG7 (rat) GDLLRQKTPLKRPDP T656
P640
DLLRQKMPLKKPDPQ
0 26
DLG7 (human) GIPQQTtsPENAGPQ S662-p
DLG7 iso1 (human) GIPQQTTSPENAGPQ S581
DLG7 iso3 (human) GIPQQTTSPENAGPQ S662
DLG7 (mouse) DLLRQKMPLKKPDPQ P640
DLG7 (rat) DLLRQKTPLKRPDPQ P657
S649
KKPDPQSSKSEHVDR
0 1
DLG7 (human) ENAGPQNtKSEHVKK T671-p
DLG7 iso1 (human) ENAGPQNTKSEHVKK T590
DLG7 iso3 (human) ENAGPQNTKSEHVKK T671
DLG7 (mouse) KKPDPQSSKSEHVDR S649
DLG7 (rat) KRPDPQSSTIEHVDR S666
S659-p
EHVDRTFsDGLESRC
0 2
DLG7 (human) HVKKTLFLSIPEsRs L682
DLG7 iso1 (human) HVKKTLFLSIPESRS L601
DLG7 iso3 (human) HVKKTLFLSIPESRS L682
DLG7 (mouse) EHVDRTFsDGLESRC S659-p
DLG7 (rat) EHVDRTFSDGLESRC S676
S664
TFsDGLESRCHVEDT
0 1
DLG7 (human) LFLSIPEsRssIEDA S687-p
DLG7 iso1 (human) LFLSIPESRSSIEDA S606
DLG7 iso3 (human) LFLSIPESRSSIEDA S687
DLG7 (mouse) TFsDGLESRCHVEDT S664
DLG7 (rat) TFSDGLESRCSQVED S681
C666
sDGLESRCHVEDTPC
0 3
DLG7 (human) LSIPEsRssIEDAQC S689-p
DLG7 iso1 (human) LSIPESRSSIEDAQC S608
DLG7 iso3 (human) LSIPESRSSIEDAQC S689
DLG7 (mouse) sDGLESRCHVEDTPC C666
DLG7 (rat) SDGLESRCSQVEDIL C683
H667
DGLESRCHVEDTPCP
0 1
DLG7 (human) SIPEsRssIEDAQCP S690-p
DLG7 iso1 (human) SIPESRSSIEDAQCP S609
DLG7 iso3 (human) SIPESRSSIEDAQCP S690
DLG7 (mouse) DGLESRCHVEDTPCP H667
DLG7 (rat) DGLESRCSQVEDILC S684
S679-p
PCPGEQDssDIEHDV
0 1
DLG7 (human) QCPGLPDLIEENHVV L702
DLG7 iso1 (human) QCPGLPDLIEENHVV L621
DLG7 iso3 (human) QCPGLPDLIEENHVV L702
DLG7 (mouse) PCPGEQDssDIEHDV S679-p
DLG7 (rat) LCPVQQDSSDVERDV S697
S680-p
CPGEQDssDIEHDVN
0 2
DLG7 (human) CPGLPDLIEENHVVN I703
DLG7 iso1 (human) CPGLPDLIEENHVVN I622
DLG7 iso3 (human) CPGLPDLIEENHVVN I703
DLG7 (mouse) CPGEQDssDIEHDVN S680-p
DLG7 (rat) CPVQQDSSDVERDVN S698
-
under review
0 1
DLG7 (human) EENHVVNkTDLkVDC K711-ub
DLG7 iso1 (human) EENHVVNKTDLKVDC K630
DLG7 iso3 (human) EENHVVNKTDLKVDC K711
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
K688
DIEHDVNKINVKMDC
0 1
DLG7 (human) EENHVVNKTDLkVDC K711
DLG7 iso1 (human) EENHVVNKTDLKVDC K630
DLG7 iso3 (human) EENHVVNKTDLKVDC K711
DLG7 (mouse) DIEHDVNKINVKMDC K688
DLG7 (rat) DVERDVNkIkVKMES K706-m1
N690
EHDVNKINVKMDCFS
0 1
DLG7 (human) NHVVNkTDLkVDCLs D713
DLG7 iso1 (human) NHVVNKTDLKVDCLS D632
DLG7 iso3 (human) NHVVNKTDLKVDCLS D713
DLG7 (mouse) EHDVNKINVKMDCFS N690
DLG7 (rat) ERDVNkIkVKMESFS K708-m2
-
under review
0 1
DLG7 (human) VVNkTDLkVDCLssE K715-ub
DLG7 iso1 (human) VVNKTDLKVDCLSSE K634
DLG7 iso3 (human) VVNKTDLKVDCLSSE K715
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
S697
NVKMDCFSVETNLPL
0 2
DLG7 (human) DLkVDCLssERMsLP S720-p
DLG7 iso1 (human) DLKVDCLSSERMSLP S639
DLG7 iso3 (human) DLKVDCLSSERMSLP S720
DLG7 (mouse) NVKMDCFSVETNLPL S697
DLG7 (rat) kVKMESFSVATMNLP S715
V698
VKMDCFSVETNLPLP
0 1
DLG7 (human) LkVDCLssERMsLPL S721-p
DLG7 iso1 (human) LKVDCLSSERMSLPL S640
DLG7 iso3 (human) LKVDCLSSERMSLPL S721
DLG7 (mouse) VKMDCFSVETNLPLP V698
DLG7 (rat) VKMESFSVATMNLPL V716
N701
DCFSVETNLPLPAGD
1 17
DLG7 (human) CLssERMsLPLLAGG S725-p
DLG7 iso1 (human) CLSSERMSLPLLAGG S644
DLG7 iso3 (human) CLSSERMSLPLLAGG S725
DLG7 (mouse) DCFSVETNLPLPAGD N701
DLG7 (rat) SFSVATMNLPLPAGE N720
A726
AVEGASTAVTSQDLL
1 1
DLG7 (human) EGMELNSsItSQDVL S757-p
DLG7 iso1 (human) EGMELNSSITSQDVL S676
DLG7 iso3 (human) EGMELNSSITSQDVL S757
DLG7 (mouse) AVEGASTAVTSQDLL A726
DLG7 (rat) AVEGVGSAVLSQDVL A751
T728
EGASTAVTSQDLLMS
0 1
DLG7 (human) MELNSsItSQDVLMS T759-p
DLG7 iso1 (human) MELNSSITSQDVLMS T678
DLG7 iso3 (human) MELNSSITSQDVLMS T759
DLG7 (mouse) EGASTAVTSQDLLMS T728
DLG7 (rat) EGVGSAVLSQDVLMS L753
N736
SQDLLMSNPETNTSS
0 2
DLG7 (human) SQDVLMSsPEKNTAs S767-p
DLG7 iso1 (human) SQDVLMSSPEKNTAS S686
DLG7 iso3 (human) SQDVLMSSPEKNTAS S767
DLG7 (mouse) SQDLLMSNPETNTSS N736
DLG7 (rat) SQDVLMSHPETNAFS H761
S743
NPETNTSSQSNTSQE
0 10
DLG7 (human) sPEKNTAsQNsILEE S774-p
DLG7 iso1 (human) SPEKNTASQNSILEE S693
DLG7 iso3 (human) SPEKNTASQNSILEE S774
DLG7 (mouse) NPETNTSSQSNTSQE S743
DLG7 (rat) HPETNAFSQRDSLQE S768
N746
TNTSSQSNTSQEEAE
0 20
DLG7 (human) KNTAsQNsILEEGEt S777-p
DLG7 iso1 (human) KNTASQNSILEEGET S696
DLG7 iso3 (human) KNTASQNSILEEGET S777
DLG7 (mouse) TNTSSQSNTSQEEAE N746
DLG7 (rat) TNAFSQRDSLQEGAE D771
A752
SNTSQEEAEASQSVL
0 2
DLG7 (human) sILEEGEtkIsQsEL T784-p
DLG7 iso1 (human) SILEEGETKISQSEL T703
DLG7 iso3 (human) SILEEGETKISQSEL T784
DLG7 (mouse) SNTSQEEAEASQSVL A752
DLG7 (rat) RDSLQEGAELSQSVL A777
-
under review
0 1
DLG7 (human) ILEEGEtkIsQsELF K785-ub
DLG7 iso1 (human) ILEEGETKISQSELF K704
DLG7 iso3 (human) ILEEGETKISQSELF K785
DLG7 (mouse) under review -
DLG7 (rat) under review -
S755
SQEEAEASQSVLLHK
0 7
DLG7 (human) EEGEtkIsQsELFDN S787-p
DLG7 iso1 (human) EEGETKISQSELFDN S706
DLG7 iso3 (human) EEGETKISQSELFDN S787
DLG7 (mouse) SQEEAEASQSVLLHK S755
DLG7 (rat) LQEGAELSQSVLLHK S780
S757
EEAEASQSVLLHKSL
0 4
DLG7 (human) GEtkIsQsELFDNKs S789-p
DLG7 iso1 (human) GETKISQSELFDNKS S708
DLG7 iso3 (human) GETKISQSELFDNKS S789
DLG7 (mouse) EEAEASQSVLLHKSL S757
DLG7 (rat) EGAELSQSVLLHKSL S782
S763
QSVLLHKSLTSECHL
0 1
DLG7 (human) sELFDNKsLttECHL S796-p
DLG7 iso1 (human) SELFDNKSLTTECHL S715
DLG7 iso3 (human) SELFDNKSLTTECHL S796
DLG7 (mouse) QSVLLHKSLTSECHL S763
DLG7 (rat) QSVLLHKSLTSECHL S788
T765
VLLHKSLTSECHLLE
0 1
DLG7 (human) LFDNKsLttECHLLD T798-p
DLG7 iso1 (human) LFDNKSLTTECHLLD T717
DLG7 iso3 (human) LFDNKSLTTECHLLD T798
DLG7 (mouse) VLLHKSLTSECHLLE T765
DLG7 (rat) VLLHKSLTSECHLLG T790
S766
LLHKSLTSECHLLEP
0 1
DLG7 (human) FDNKsLttECHLLDs T799-p
DLG7 iso1 (human) FDNKSLTTECHLLDS T718
DLG7 iso3 (human) FDNKSLTTECHLLDS T799
DLG7 (mouse) LLHKSLTSECHLLEP S766
DLG7 (rat) LLHKSLTSECHLLGP S791
P773
SECHLLEPPGLSCTs
0 18
DLG7 (human) tECHLLDsPGLNCsN S806-p
DLG7 iso1 (human) TECHLLDSPGLNCSN S725
DLG7 iso3 (human) TECHLLDSVGSCYVA S806
DLG7 (mouse) SECHLLEPPGLSCTs P773