Other Species / Isoforms
  TTK (mouse)      LTP 

LTP (Low Throughput Papers) : The number of records in which this modification site was determined using methods other than discovery mass spectrometry.

 HTP 

HTP (High Throughput Papers): The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery mass spectrometry.

 
A3
_____MEAEELIGSS
0 1
TTK (human) _____MEsEDLsGRE S3-p
TTK iso2 (human) _____MESEDLSGRE S3
TTK (mouse) _____MEAEELIGSS A3
TTK iso2 (mouse) _____MEAEELIGSS A3
TTK (rat) _____MEAEELIGRN A3
TTK (frog) _____MDDEDISERK D3
I7
_MEAEELIGSSVTID
1 6
TTK (human) _MEsEDLsGRELtID S7-p
TTK iso2 (human) _MESEDLSGRELTID S7
TTK (mouse) _MEAEELIGSSVTID I7
TTK iso2 (mouse) _MEAEELIGSSVTID I7
TTK (rat) _MEAEELIGRNLTID I7
TTK (frog) _MDDEDISERKLKIA S7
T12
ELIGSSVTIDSIMSK
4 3
TTK (human) DLsGRELtIDsIMNk T12-p
TTK iso2 (human) DLSGRELTIDSIMNK T12
TTK (mouse) ELIGSSVTIDSIMSK T12
TTK iso2 (mouse) ELIGSSVTIDSIMSK T12
TTK (rat) ELIGRNLTIDSIMNK T12
TTK (frog) DISERKLKIASILDR K12
S15
GSSVTIDSIMSKMRD
4 3
TTK (human) GRELtIDsIMNkVRD S15-p
TTK iso2 (human) GRELTIDSIMNKVRD S15
TTK (mouse) GSSVTIDSIMSKMRD S15
TTK iso2 (mouse) GSSVTIDSIMSKMRD S15
TTK (rat) GRNLTIDSIMNKVRD S15
TTK (frog) ERKLKIASILDRVKS S15
K19
TIDSIMSKMRDIKNK
0 1
TTK (human) tIDsIMNkVRDIKNk K19-m1
TTK iso2 (human) TIDSIMNKVRDIKNK K19
TTK (mouse) TIDSIMSKMRDIKNK K19
TTK iso2 (mouse) TIDSIMSKMRDIKNK K19
TTK (rat) TIDSIMNKVRDIKNK K19
TTK (frog) KIASILDRVKSFKTK R19
K19
TIDSIMSKMRDIKNK
0 1
TTK (human) tIDsIMNkVRDIKNk K19-ub
TTK iso2 (human) TIDSIMNKVRDIKNK K19
TTK (mouse) TIDSIMSKMRDIKNK K19
TTK iso2 (mouse) TIDSIMSKMRDIKNK K19
TTK (rat) TIDSIMNKVRDIKNK K19
TTK (frog) under review -
K26
KMRDIKNKINEDCtD
0 1
TTK (human) kVRDIKNkFkNEDLt K26-ub
TTK iso2 (human) KVRDIKNKFKNEDLT K26
TTK (mouse) KMRDIKNKINEDCtD K26
TTK iso2 (mouse) KMRDIKNKINEDCTD K26
TTK (rat) KVRDIKNKINEDLtD K26
TTK (frog) RVKSFKTKYGTDDNW K26
-
gap
0 1
TTK (human) RDIKNkFkNEDLtDE K28-sm
TTK iso2 (human) RDIKNKFKNEDLTDE K28
TTK (mouse) gap -
TTK iso2 (mouse) gap -
TTK (rat) gap -
TTK (frog) KSFKTKYGTDDNWTD G28
-
gap
0 2
TTK (human) RDIKNkFkNEDLtDE K28-ub
TTK iso2 (human) RDIKNKFKNEDLTDE K28
TTK (mouse) gap -
TTK iso2 (mouse) gap -
TTK (rat) gap -
TTK (frog) KSFKTKYGTDDNWTD G28
T32-p
NKINEDCtDELSLSK
Upstream
8 35
Regulatory protein:
  • CDC42 (mouse)
  • PAK4 (mouse)
TTK (human) kFkNEDLtDELsLNK T33-p
TTK iso2 (human) KFKNEDLTDELSLNK T33
TTK (mouse) NKINEDCtDELSLSK T32-p
TTK iso2 (mouse) NKINEDCTDELSLSK T32
TTK (rat) NKINEDLtDELNSIK T32-p
TTK (frog) YGTDDNWTDELTFSK T34
S36
EDCtDELSLSKICAD
6 9
TTK (human) EDLtDELsLNKISAD S37-p
TTK iso2 (human) EDLTDELSLNKISAD S37
TTK (mouse) EDCtDELSLSKICAD S36
TTK iso2 (mouse) EDCTDELSLSKICAD S36
TTK (rat) EDLtDELNSIKVCVD N36
TTK (frog) DNWTDELTFSKSSAD T38
T45
SKICADHTETVNQIM
0 1
TTK (human) NKISADTtDNSGTVN T46-p
TTK iso2 (human) NKISADTTDNSGTVN T46
TTK (mouse) SKICADHTETVNQIM T45
TTK iso2 (mouse) SKICADHTETVNQIM T45
TTK (rat) IKVCVDPTETVNQIM T45
TTK (frog) SKSSADTTEHSGIFT T47
K67
NWLNFLLKLEKNSSP
1 0
TTK (human) DWLSLLLkLEkNSVP K71-sm
TTK iso2 (human) DWLSLLLKLEKNSVP K71
TTK (mouse) NWLNFLLKLEKNSSP K67
TTK iso2 (mouse) NWLNFLLKLEKNSSP K67
TTK (rat) NWLNFLLKLEKNSPP K67
TTK (frog) EWLNCLLKLENTGLP K71
K70
NFLLKLEKNSSPLND
0 1
TTK (human) SLLLkLEkNSVPLsD K74-ub
TTK iso2 (human) SLLLKLEKNSVPLSD K74
TTK (mouse) NFLLKLEKNSSPLND K70
TTK iso2 (mouse) NFLLKLEKNSSPLND K70
TTK (rat) NFLLKLEKNSPPLND K70
TTK (frog) under review -
N76
EKNSSPLNDDLLNKL
3 7
TTK (human) EkNSVPLsDALLNkL S80-p
TTK iso2 (human) EKNSVPLSDALLNKL S80
TTK (mouse) EKNSSPLNDDLLNKL N76
TTK iso2 (mouse) EKNSSPLNDDLLNKL N76
TTK (rat) EKNSPPLNDALLNKL N76
TTK (frog) NTGLPQIDPQLLNKL D81
K82
LNDDLLNKLIGRYSQ
0 7
TTK (human) LsDALLNkLIGRYSQ K86-ub
TTK iso2 (human) LSDALLNKLIGRYSQ K86
TTK (mouse) LNDDLLNKLIGRYSQ K82
TTK iso2 (mouse) LNDDLLNKLIGRYSQ K82
TTK (rat) LNDALLNKLIGRYSQ K82
TTK (frog) IDPQLLNKLIDNYSQ K87
K98
IEVLPPDKYGQNESF
0 2
TTK (human) IEALPPDkYGQNEsF K102-ub
TTK iso2 (human) IEALPPDKYGQNESF K102
TTK (mouse) IEVLPPDKYGQNESF K98
TTK iso2 (mouse) IEVLPPDKYGQNESF K98
TTK (rat) IEALPPDKYGQNESF K98
TTK (frog) VGALPAEKHSHNESY K103
S104
DKYGQNESFARIQVR
0 1
TTK (human) DkYGQNEsFARIQVR S108-p
TTK iso2 (human) DKYGQNESFARIQVR S108
TTK (mouse) DKYGQNESFARIQVR S104
TTK iso2 (mouse) DKYGQNESFARIQVR S104
TTK (rat) DKYGQNESFARIQVR S104
TTK (frog) EKHSHNESYAKILVH S109
K116
QVRLAELKAIQEPDD
0 2
TTK (human) QVRFAELkAIQEPDD K120-ub
TTK iso2 (human) QVRFAELKAIQEPDD K120
TTK (mouse) QVRLAELKAIQEPDD K116
TTK iso2 (mouse) QVRLAELKAIQEPDD K116
TTK (rat) QVRLAELKAIQEPDD K116
TTK (frog) LVHFAELKAIHDLDE K121
Y127
EPDDARDYFQMAREN
0 1
TTK (human) EPDDARDyFQMARAN Y131-p
TTK iso2 (human) EPDDARDYFQMARAN Y131
TTK (mouse) EPDDARDYFQMAREN Y127
TTK iso2 (mouse) EPDDARDYFQMAREN Y127
TTK (rat) EPDDAHDYFQMAREN Y127
TTK (frog) DLDEAREQFQFARLN Q132
K136
QMARENCKKFAFVHV
0 1
TTK (human) QMARANCkKFAFVHI K140-ub
TTK iso2 (human) QMARANCKKFAFVHI K140
TTK (mouse) QMARENCKKFAFVHV K136
TTK iso2 (mouse) QMARENCKKFAFVHV K136
TTK (rat) QMARENCKKFAFVHV K136
TTK (frog) QFARLNCKKFAFVHT K141
K164
KSEQLLHKAVETGAV
0 2
TTK (human) KSKQLLQkAVERGAV K168-ub
TTK iso2 (human) KSKQLLQKAVERGAV K168
TTK (mouse) KSEQLLHKAVETGAV K164
TTK iso2 (mouse) KSEQLLHKAVETGAV K164
TTK (rat) KSEQLLHKAVETGAV K164
TTK (frog) KCKQILRRGLECGAV R169
K187
MRNLHLQKKQLLPEE
0 1
TTK (human) LRNLNLQkkQLLSEE K191-ub
TTK iso2 (human) LRNLNLQKKQLLSEE K191
TTK (mouse) MRNLHLQKKQLLPEE K187
TTK iso2 (mouse) MRNLHLQKKQLLPEE K187
TTK (rat) IRNLHLQKKQLLSEE K187
TTK (frog) under review -
K188
RNLHLQKKQLLPEED
0 2
TTK (human) RNLNLQkkQLLSEEE K192-ub
TTK iso2 (human) RNLNLQKKQLLSEEE K192
TTK (mouse) RNLHLQKKQLLPEED K188
TTK iso2 (mouse) RNLHLQKKQLLPEED K188
TTK (rat) RNLHLQKKQLLSEED K188
TTK (frog) KNVQFKKPQLISDED P193
K196-ac
QLLPEEDkKSVSAST
0 1
TTK (human) QLLSEEEKkNLSAST K200
TTK iso2 (human) QLLSEEEKKNLSAST K200
TTK (mouse) QLLPEEDkKSVSAST K196-ac
TTK iso2 (mouse) QLLPEEDKKSVSAST K196
TTK (rat) QLLSEEDKKSLSAST K196
TTK (frog) QLISDEDKENLAVSS K201
K197
LLPEEDkKSVSASTV
0 1
TTK (human) LLSEEEKkNLSASTV K201-ub
TTK iso2 (human) LLSEEEKKNLSASTV K201
TTK (mouse) LLPEEDkKSVSASTV K197
TTK iso2 (mouse) LLPEEDKKSVSASTV K197
TTK (rat) LLSEEDKKSLSASTV K197
TTK (frog) under review -
S206
VSASTVLSAQEPFSS
0 1
TTK (human) LSASTVLtAQEsFsG T210-p
TTK iso2 (human) LSASTVLTAQESFSG T210
TTK (mouse) VSASTVLSAQEPFSS S206
TTK iso2 (mouse) VSASTVLSAQEPFSS S206
TTK (rat) LSASTVLTAQESFSS T206
TTK (frog) VSSSHINQGTASFQN Q213
P210
TVLSAQEPFSSSLGN
0 4
TTK (human) TVLtAQEsFsGsLGH S214-p
TTK iso2 (human) TVLTAQESFSGSLGH S214
TTK (mouse) TVLSAQEPFSSSLGN P210
TTK iso2 (mouse) TVLSAQEPFSSSLGN P210
TTK (rat) TVLTAQESFSSSLGN S210
TTK (frog) HINQGTASFQNLALG S217
S212
LSAQEPFSSSLGNVQ
0 1
TTK (human) LtAQEsFsGsLGHLQ S216-p
TTK iso2 (human) LTAQESFSGSLGHLQ S216
TTK (mouse) LSAQEPFSSSLGNVQ S212
TTK iso2 (mouse) LSAQEPFSSSLGNVQ S212
TTK (rat) LTAQESFSSSLGNLQ S212
TTK (frog) NQGTASFQNLALGNP Q219
S214
AQEPFSSSLGNVQNR
0 1
TTK (human) AQEsFsGsLGHLQNR S218-p
TTK iso2 (human) AQESFSGSLGHLQNR S218
TTK (mouse) AQEPFSSSLGNVQNR S214
TTK iso2 (mouse) AQEPFSSSLGNVQNR S214
TTK (rat) AQESFSSSLGNLQSR S214
TTK (frog) TASFQNLALGNPQRM A222
H251
PQDAEVRHQNPFKQT
0 1
TTK (human) PQDAEIGyRNsLRQT Y255-p
TTK iso2 (human) PQDAEIGYRNSLRQT Y255
TTK (mouse) PQDAEVRHQNPFKQT H251
TTK iso2 (mouse) PQDAEVRHQNPFKQT H251
TTK (rat) PKDAEVSHRNPLKQT H251
TTK (frog) PEDFEDIGRKPLLNM G259
P254
AEVRHQNPFKQTHAA
0 11
TTK (human) AEIGyRNsLRQTNKT S258-p
TTK iso2 (human) AEIGYRNSLRQTNKT S258
TTK (mouse) AEVRHQNPFKQTHAA P254
TTK iso2 (mouse) AEVRHQNPFKQTHAA P254
TTK (rat) AEVSHRNPLKQTNKT P254
TTK (frog) FEDIGRKPLLNMSAK P262
K262
FKQTHAAKRSCPFGR
0 1
TTK (human) LRQTNKTkQSCPFGR K266-ub
TTK iso2 (human) LRQTNKTKQSCPFGR K266
TTK (mouse) FKQTHAAKRSCPFGR K262
TTK iso2 (mouse) FKQTHAAKRSCPFGR K262
TTK (rat) LKQTNKTKRSCPFGR K262
TTK (frog) under review -
S277-p
VPVNLLNsPDFYVKT
2 29
TTK (human) VPVNLLNsPDCDVkt S281-p
TTK iso2 (human) VPVNLLNSPDCDVKT S281
TTK (mouse) VPVNLLNsPDFYVKT S277-p
TTK iso2 (mouse) VPVNLLNSPDFYVKT S277
TTK (rat) VPVNLLNSPDYYVKT S277
TTK (frog) VPVQPATSPDTRTRK S283
K283
NsPDFYVKTDSSAVT
1 0
TTK (human) NsPDCDVktDDsVVP K287-sm
TTK iso2 (human) NSPDCDVKTDDSVVP K287
TTK (mouse) NsPDFYVKTDSSAVT K283
TTK iso2 (mouse) NSPDFYVKTDSSAVT K283
TTK (rat) NSPDYYVKTDGSAVP K283
TTK (frog) SPDTRTRKSDGSGSS K290
K283
NsPDFYVKTDSSAVT
0 1
TTK (human) NsPDCDVktDDsVVP K287-ub
TTK iso2 (human) NSPDCDVKTDDSVVP K287
TTK (mouse) NsPDFYVKTDSSAVT K283
TTK iso2 (mouse) NSPDFYVKTDSSAVT K283
TTK (rat) NSPDYYVKTDGSAVP K283
TTK (frog) SPDTRTRKSDGSGSS K290
T284
sPDFYVKTDSSAVTQ
4 1
TTK (human) sPDCDVktDDsVVPC T288-p
TTK iso2 (human) SPDCDVKTDDSVVPC T288
TTK (mouse) sPDFYVKTDSSAVTQ T284
TTK iso2 (mouse) SPDFYVKTDSSAVTQ T284
TTK (rat) SPDYYVKTDGSAVPQ T284
TTK (frog) PDTRTRKSDGSGSSS S291
S287
FYVKTDSSAVTQLTT
1 1
TTK (human) CDVktDDsVVPCFMK S291-p
TTK iso2 (human) CDVKTDDSVVPCFMK S291
TTK (mouse) FYVKTDSSAVTQLTT S287
TTK iso2 (mouse) FYVKTDSSAVTQLTT S287
TTK (rat) YYVKTDGSAVPQFTK S287
TTK (frog) RTRKSDGSGSSSVVK S294
R336
DAILPGSRPRGSDSY
0 2
TTK (human) DLVVPGSkPsGNDsC K315-ub
TTK iso2 (human) DLVVPGSKPSGNDSC K315
TTK (mouse) DAILPGSRPRGSDSY R336
TTK iso2 (mouse) DAILPGSRPRGSDSY R310
TTK (rat) DSIMPGSKSSGNDSY K311
TTK (frog) SNILPHEEQANEDSL E343
R338
ILPGSRPRGSDSYEL
0 2
TTK (human) VVPGSkPsGNDsCEL S317-p
TTK iso2 (human) VVPGSKPSGNDSCEL S317
TTK (mouse) ILPGSRPRGSDSYEL R338
TTK iso2 (mouse) ILPGSRPRGSDSYEL R312
TTK (rat) IMPGSKSSGNDSYEL S313
TTK (frog) ILPHEEQANEDSLDM A345
S342
SRPRGSDSYELRGLK
1 9
TTK (human) SkPsGNDsCELRNLk S321-p
TTK iso2 (human) SKPSGNDSCELRNLK S321
TTK (mouse) SRPRGSDSYELRGLK S342
TTK iso2 (mouse) SRPRGSDSYELRGLK S316
TTK (rat) SKSSGNDSYELRGLK S317
TTK (frog) EEQANEDSLDMKTPS S349
K349
SYELRGLKPIQTIYL
0 2
TTK (human) sCELRNLkSVQNsHF K328-ub
TTK iso2 (human) SCELRNLKSVQNSHF K328
TTK (mouse) SYELRGLKPIQTIYL K349
TTK iso2 (mouse) SYELRGLKPIQTIYL K323
TTK (rat) SYELRGLKPIQAIHL K324
TTK (frog) gap -
I354
GLKPIQTIYLKDSLV
0 1
TTK (human) NLkSVQNsHFkEPLV S333-p
TTK iso2 (human) NLKSVQNSHFKEPLV S333
TTK (mouse) GLKPIQTIYLKDSLV I354
TTK iso2 (mouse) GLKPIQTIYLKDSLV I328
TTK (rat) GLKPIQAIHLKDSLV I329
TTK (frog) KTPSSVILSVTESNL L360
K357
PIQTIYLKDSLVSNE
0 2
TTK (human) SVQNsHFkEPLVSDE K336-ub
TTK iso2 (human) SVQNSHFKEPLVSDE K336
TTK (mouse) PIQTIYLKDSLVSNE K357
TTK iso2 (mouse) PIQTIYLKDSLVSNE K331
TTK (rat) PIQAIHLKDSLVSNE K332
TTK (frog) SSVILSVTESNLTVK T363
S366
SLVSNEKSSELMSDL
1 1
TTK (human) PLVSDEKsSELIItD S345-p
TTK iso2 (human) PLVSDEKSSELIITD S345
TTK (mouse) SLVSNEKSSELMSDL S366
TTK iso2 (mouse) SLVSNEKSSELMSDL S340
TTK (rat) SLVSNEKSSELMSDL S341
TTK (frog) SNLTVKRNEDLILGS N372
S371
EKSSELMSDLIALKS
0 1
TTK (human) KsSELIItDsITLKN T351-p
TTK iso2 (human) KSSELIITDSITLKN T351
TTK (mouse) EKSSELMSDLIALKS S371
TTK iso2 (mouse) EKSSELMSDLIALKS S345
TTK (rat) EKSSELMSDLVTLKS S346
TTK (frog) NEDLILGSTSTAVLN S379
L373
SSELMSDLIALKSKT
0 1
TTK (human) SELIItDsITLKNkt S353-p
TTK iso2 (human) SELIITDSITLKNKT S353
TTK (mouse) SSELMSDLIALKSKT L373
TTK iso2 (mouse) SSELMSDLIALKSKT L347
TTK (rat) SSELMSDLVTLKSKT L348
TTK (frog) DLILGSTSTAVLNPQ S381
K379
DLIALKSKTDSSLTK
0 2
TTK (human) DsITLKNktEssLLA K359-ub
TTK iso2 (human) DSITLKNKTESSLLA K359
TTK (mouse) DLIALKSKTDSSLTK K379
TTK iso2 (mouse) DLIALKSKTDSSLTK K353
TTK (rat) DLVTLKSKTDSSLTK K354
TTK (frog) TSTAVLNPQENSKPS P387
T380
LIALKSKTDSSLTKL
3 3
TTK (human) sITLKNktEssLLAk T360-p
TTK iso2 (human) SITLKNKTESSLLAK T360
TTK (mouse) LIALKSKTDSSLTKL T380
TTK iso2 (mouse) LIALKSKTDSSLTKL T354
TTK (rat) LVTLKSKTDSSLTKL T355
TTK (frog) STAVLNPQENSKPSE Q388
S382
ALKSKTDSSLTKLEE
1 2
TTK (human) TLKNktEssLLAkLE S362-p
TTK iso2 (human) TLKNKTESSLLAKLE S362
TTK (mouse) ALKSKTDSSLTKLEE S382
TTK iso2 (mouse) ALKSKTDSSLTKLEE S356
TTK (rat) TLKSKTDSSLTKLEE S357
TTK (frog) AVLNPQENSKPSESA N390
S383
LKSKTDSSLTKLEET
3 4
TTK (human) LKNktEssLLAkLEE S363-p
TTK iso2 (human) LKNKTESSLLAKLEE S363
TTK (mouse) LKSKTDSSLTKLEET S383
TTK iso2 (mouse) LKSKTDSSLTKLEET S357
TTK (rat) LKSKTDSSLTKLEEP S358
TTK (frog) VLNPQENSKPSESAP S391
K386
KTDSSLTKLEETKPE
1 1
TTK (human) tEssLLAkLEEtkEy K367-sm
TTK iso2 (human) TESSLLAKLEETKEY K367
TTK (mouse) KTDSSLTKLEETKPE K386
TTK iso2 (mouse) KTDSSLTKLEETKPE K360
TTK (rat) KTDSSLTKLEEPKVR K361
TTK (frog) gap -
-
under review
0 1
TTK (human) tEssLLAkLEEtkEy K367-ub
TTK iso2 (human) TESSLLAKLEETKEY K367
TTK (mouse) under review -
TTK iso2 (mouse) under review -
TTK (rat) under review -
TTK (frog) under review -
T390
SLTKLEETKPEIAER
1 3
TTK (human) LLAkLEEtkEyQEPE T371-p
TTK iso2 (human) LLAKLEETKEYQEPE T371
TTK (mouse) SLTKLEETKPEIAER T390
TTK iso2 (mouse) SLTKLEETKPEIAER T364
TTK (rat) SLTKLEEPKVRQEPE P365
TTK (frog) NPQENSKPSESAPPL P393
K391
LTKLEETKPEIAERR
0 4
TTK (human) LAkLEEtkEyQEPEV K372-ub
TTK iso2 (human) LAKLEETKEYQEPEV K372
TTK (mouse) LTKLEETKPEIAERR K391
TTK iso2 (mouse) LTKLEETKPEIAERR K365
TTK (rat) LTKLEEPKVRQEPEI K366
TTK (frog) PQENSKPSESAPPLL S394
-
gap
0 71
TTK (human) kLEEtkEyQEPEVPE Y374-p
TTK iso2 (human) KLEETKEYQEPEVPE Y374
TTK (mouse) gap -
TTK iso2 (mouse) gap -
TTK (rat) KLEEPKVRQEPEIPE R368
TTK (frog) ENSKPSESAPPLLPN S396
R397
TKPEIAERRPMQWQS
0 3
TTK (human) QEPEVPEsNQkQWQS S382-p
TTK iso2 (human) QEPEVPESNQKQWQS S382
TTK (mouse) TKPEIAERRPMQWQS R397
TTK iso2 (mouse) TKPEIAERRPMQWQS R371
TTK (rat) QEPEIPERRHKQWQS R376
TTK (frog) APPLLPNINARLSDT I404
M400
EIAERRPMQWQSTRK
0 1
TTK (human) EVPEsNQkQWQSKRk K385-m1
TTK iso2 (human) EVPESNQKQWQSKRK K385
TTK (mouse) EIAERRPMQWQSTRK M400
TTK iso2 (mouse) EIAERRPMQWQSTRK M374
TTK (rat) EIPERRHKQWQSARK K379
TTK (frog) gap -
M400
EIAERRPMQWQSTRK
0 3
TTK (human) EVPEsNQkQWQSKRk K385-ub
TTK iso2 (human) EVPESNQKQWQSKRK K385
TTK (mouse) EIAERRPMQWQSTRK M400
TTK iso2 (mouse) EIAERRPMQWQSTRK M374
TTK (rat) EIPERRHKQWQSARK K379
TTK (frog) gap -
K407
MQWQSTRKPECVFQN
0 1
TTK (human) kQWQSKRksECINQN K392-ub
TTK iso2 (human) KQWQSKRKSECINQN K392
TTK (mouse) MQWQSTRKPECVFQN K407
TTK iso2 (mouse) MQWQSTRKPECVFQN K381
TTK (rat) KQWQSARKPGCGIQN K386
TTK (frog) under review -
P408
QWQSTRKPECVFQNP
0 10
TTK (human) QWQSKRksECINQNP S393-p
TTK iso2 (human) QWQSKRKSECINQNP S393
TTK (mouse) QWQSTRKPECVFQNP P408
TTK iso2 (mouse) QWQSTRKPECVFQNP P382
TTK (rat) QWQSARKPGCGIQNS P387
TTK (frog) PNINARLSDTTKPNN S409
T428-p
LRHVPDVtPKADKES
0 4
TTK (human) HWQIPELARkVNTEQ A413
TTK iso2 (human) HWQIPELARKVNTEK A413
TTK (mouse) LRHVPDVtPKADKES T428-p
TTK iso2 (mouse) LRHVPDVTPKADKES T402
TTK (rat) QWHVPDVTPKADKES T407
TTK (frog) KWKVPETPRQIFQPE P429
-
under review
0 1
TTK (human) QIPELARkVNTEQKH K415-ub
TTK iso2 (human) QIPELARKVNTEKHT K415
TTK (mouse) under review -
TTK iso2 (mouse) under review -
TTK (rat) under review -
TTK (frog) under review -
-
gap
0 2
TTK (human) EQPVFSVskQsPPIs S433-p
TTK iso2 (human) EQPVFSVSKQSPPIS S432
TTK (mouse) gap -
TTK iso2 (mouse) gap -
TTK (rat) gap -
TTK (frog) PEMIFPAGKRKSTEP G442
-
gap
0 3
TTK (human) QPVFSVskQsPPIsT K434-ub
TTK iso2 (human) QPVFSVSKQSPPIST K433
TTK (mouse) gap -
TTK iso2 (mouse) gap -
TTK (rat) gap -
TTK (frog) EMIFPAGKRKSTEPS K443
S435
tPKADKESPPISVPK
3 24
TTK (human) VFSVskQsPPIsTSk S436-p
TTK iso2 (human) VFSVSKQSPPISTSK S435
TTK (mouse) tPKADKESPPISVPK S435
TTK iso2 (mouse) TPKADKESPPISVPK S409
TTK (rat) TPKADKESPPLSVPK S414
TTK (frog) NPGSRRVSPPAPSLS S459
S439
DKESPPISVPKWLDP
0 1
TTK (human) skQsPPIsTSkWFDP S440-p
TTK iso2 (human) SKQSPPISTSKWFDP S439
TTK (mouse) DKESPPISVPKWLDP S439
TTK iso2 (mouse) DKESPPISVPKWLDP S413
TTK (rat) DKESPPLSVPKWIDP S418
TTK (frog) RRVSPPAPSLSKCDP P463
K442
SPPISVPKWLDPKSA
0 1
TTK (human) sPPIsTSkWFDPkSI K443-ub
TTK iso2 (human) SPPISTSKWFDPKSI K442
TTK (mouse) SPPISVPKWLDPKSA K442
TTK iso2 (mouse) SPPISVPKWLDPKSA K416
TTK (rat) SPPLSVPKWIDPKSV K421
TTK (frog) under review -
K447
VPKWLDPKSACETPS
0 2
TTK (human) TSkWFDPkSICktPs K448-ub
TTK iso2 (human) TSKWFDPKSICKTPS K447
TTK (mouse) VPKWLDPKSACETPS K447
TTK iso2 (mouse) VPKWLDPKSACETPS K421
TTK (rat) VPKWIDPKSVCETPS K426
TTK (frog) SLSKCDPVFVCGTPV V471
E451
LDPKSACETPSSSSL
0 2
TTK (human) FDPkSICktPsSNtL K452-ub
TTK iso2 (human) FDPKSICKTPSSNTL K451
TTK (mouse) LDPKSACETPSSSSL E451
TTK iso2 (mouse) LDPKSACETPSSSSL E425
TTK (rat) IDPKSVCETPSSSSL E430
TTK (frog) CDPVFVCGTPVNKSQ G475
T452
DPKSACETPSSSSLD
2 13
TTK (human) DPkSICktPsSNtLD T453-p
TTK iso2 (human) DPKSICKTPSSNTLD T452
TTK (mouse) DPKSACETPSSSSLD T452
TTK iso2 (mouse) DPKSACETPSSSSLD T426
TTK (rat) DPKSVCETPSSSSLD T431
TTK (frog) DPVFVCGTPVNKSQE T476
S454
KSACETPSSSSLDDY
0 10
TTK (human) kSICktPsSNtLDDy S455-p
TTK iso2 (human) KSICKTPSSNTLDDY S454
TTK (mouse) KSACETPSSSSLDDY S454
TTK iso2 (mouse) KSACETPSSSSLDDY S428
TTK (rat) KSVCETPSSSSLDDY S433
TTK (frog) VFVCGTPVNKSQEDY V478
S457
CETPSSSSLDDYMKC
1 1
TTK (human) CktPsSNtLDDyMsC T458-p
TTK iso2 (human) CKTPSSNTLDDYMSC T457
TTK (mouse) CETPSSSSLDDYMKC S457
TTK iso2 (mouse) CETPSSSSLDDYMKC S431
TTK (rat) CETPSSSSLDDYMKC S436
TTK (frog) CGTPVNKSQEDYMNC S481
Y461
SSSSLDDYMKCFKTP
0 60
TTK (human) sSNtLDDyMsCFrtP Y462-p
TTK iso2 (human) SSNTLDDYMSCFRTP Y461
TTK (mouse) SSSSLDDYMKCFKTP Y461
TTK iso2 (mouse) SSSSLDDYMKCFKTP Y435
TTK (rat) SSSSLDDYMKCFKTS Y440
TTK (frog) VNKSQEDYMNCFRTP Y485
K463
SSLDDYMKCFKTPVV
0 1
TTK (human) NtLDDyMsCFrtPVV S464-p
TTK iso2 (human) NTLDDYMSCFRTPVV S463
TTK (mouse) SSLDDYMKCFKTPVV K463
TTK iso2 (mouse) SSLDDYMKCFKTPVV K437
TTK (rat) SSLDDYMKCFKTSVV K442
TTK (frog) KSQEDYMNCFRTPVV N487
K466
DDYMKCFKTPVVKND
0 1
TTK (human) DDyMsCFrtPVVkND R467-m2
TTK iso2 (human) DDYMSCFRTPVVKND R466
TTK (mouse) DDYMKCFKTPVVKND K466
TTK iso2 (mouse) DDYMKCFKTPVVKND K440
TTK (rat) DDYMKCFKTSVVKNE K445
TTK (frog) EDYMNCFRTPVVKTN R490
T467
DYMKCFKTPVVKNDF
2 4
TTK (human) DyMsCFrtPVVkNDF T468-p
TTK iso2 (human) DYMSCFRTPVVKNDF T467
TTK (mouse) DYMKCFKTPVVKNDF T467
TTK iso2 (mouse) DYMKCFKTPVVKNDF T441
TTK (rat) DYMKCFKTSVVKNEF T446
TTK (frog) DYMNCFRTPVVKTNL T491
K471
CFKTPVVKNDFPPAC
1 0
TTK (human) CFrtPVVkNDFPPAC K472-sm
TTK iso2 (human) CFRTPVVKNDFPPAC K471
TTK (mouse) CFKTPVVKNDFPPAC K471
TTK iso2 (mouse) CFKTPVVKNDFPPAC K445
TTK (rat) CFKTSVVKNEFPPAC K450
TTK (frog) CFRTPVVKTNLGPLA K495
K528
GRIYSILKQIGSGGS
0 2
TTK (human) GRIYSILkQIGSGGS K529-ub
TTK iso2 (human) GRIYSILKQIGSGGS K528
TTK (mouse) GRIYSILKQIGSGGS K528
TTK iso2 (mouse) GRIYSILKQIGSGGS K502
TTK (rat) GRIYSILKQIGSGGS K507
TTK (frog) GRAYAVLKQIGTGGS K550
K537
IGSGGSSKVFQVLNE
0 3
TTK (human) IGSGGSSkVFQVLNE K538-ub
TTK iso2 (human) IGSGGSSKVFQVLNE K537
TTK (mouse) IGSGGSSKVFQVLNE K537
TTK iso2 (mouse) IGSGGSSKVFQVLNE K511
TTK (rat) IGSGGSSKVFQVLNE K516
TTK (frog) IGTGGSSKVFQVMDD K559
K545
VFQVLNEKKQINAIK
0 2
TTK (human) VFQVLNEkkQIYAIk K546-ub
TTK iso2 (human) VFQVLNEKKQIYAIK K545
TTK (mouse) VFQVLNEKKQINAIK K545
TTK iso2 (mouse) VFQVLNEKKQINAIK K519
TTK (rat) VFQVLNEKKQINAIK K524
TTK (frog) VFQVMDDKKHLYAIK K567
K546
FQVLNEKKQINAIKY
0 3
TTK (human) FQVLNEkkQIYAIkY K547-ub
TTK iso2 (human) FQVLNEKKQIYAIKY K546
TTK (mouse) FQVLNEKKQINAIKY K546
TTK iso2 (mouse) FQVLNEKKQINAIKY K520
TTK (rat) FQVLNEKKQINAIKY K525
TTK (frog) FQVMDDKKHLYAIKY K568
K552