Other Species / Isoforms
  NRK (rat)      LTP 

LTP (Low Throughput Papers) : The number of records in which this modification site was determined using methods other than discovery mass spectrometry.

 HTP 

HTP (High Throughput Papers): The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery mass spectrometry.

 
S199
KIVDFGVSAQVSRTN
0 3
NRK (human) KLVDFGVSAQVSRTN S199
NRK (mouse) KIVDFGVsAQVSRTN S199-p
NRK (rat) KIVDFGVSAQVSRTN S199
S211
RTNGRRNSFIGTPYW
0 5
NRK (human) RTNGRRNsFIGTPyW S211-p
NRK (mouse) RTNGRRNSFIGTPYW S211
NRK (rat) RTNGRRNSFIGTPYW S211
Y217
NSFIGTPYWMAPEVI
0 3
NRK (human) NsFIGTPyWMAPEVI Y217-p
NRK (mouse) NSFIGTPYWMAPEVI Y217
NRK (rat) NSFIGTPYWMAPEVI Y217
S325
NERRVVESLTKHLTG
0 1
NRK (human) NERHVVEsLtRHLtG S325-p
NRK (mouse) NERRVVESLTKHLTG S325
NRK (rat) NERRVVESLTKHLTG S325
T327
RRVVESLTKHLTGII
0 1
NRK (human) RHVVEsLtRHLtGII T327-p
NRK (mouse) RRVVESLTKHLTGII T327
NRK (rat) RRVVESLTKHLTGII T327
T331
ESLTKHLTGIIQKRE
0 1
NRK (human) EsLtRHLtGIIKKRQ T331-p
NRK (mouse) ESLTKHLTGIIQkRE T331
NRK (rat) ESLTKHLTGIIQKRE T331
K336
HLTGIIQKRERKGIP
0 1
NRK (human) HLtGIIKKRQKKGIP K336
NRK (mouse) HLTGIIQkREKKGIP K336-ac
NRK (rat) HLTGIIQKRERKGIP K336
N353
FEGEEAVNEQYITRR
0 1
NRK (human) FEREEAIKEQYTVRR K353
NRK (mouse) FEGEEAAkEQYITRR K353-ac
NRK (rat) FEGEEAVNEQYITRR N353
K703
IVKRLTPKRFRAKAL
0 1
NRK (human) LAKRLSPkRFRAKSs K702-ac
NRK (mouse) IAKRLRPKRFRAKAL K693
NRK (rat) IVKRLTPKRFRAKAL K703
L710
KRFRAKALWRRQDFE
0 1
NRK (human) kRFRAKSsWRPEKLE S709-p
NRK (mouse) KRFRAKALWRLEDFE L700
NRK (rat) KRFRAKALWRRQDFE L710
S805
HRVKFSPSVCEQALL
0 2
NRK (human) HHVKFSSSVPQRSLL S806
NRK (mouse) HRVKFSPsVGEEEPs S794-p
NRK (rat) HRVKFSPSVCEQALL S805
A810
SPSVCEQALLEEAQQ
0 2
NRK (human) SSSVPQRSLLEQAQk S811
NRK (mouse) sVGEEEPsLEEAQPQ S801-p
NRK (rat) SPSVCEQALLEEAQQ A810
Q817
ALLEEAQQPMDIRPR
0 1
NRK (human) SLLEQAQkPIDIRQR K818-m2
NRK (mouse) QPQQQQQQPMNIRPR Q813
NRK (rat) ALLEEAQQPMDIRPR Q817
S851
SPVTRRKSQSSPPYS
0 2
NRK (human) SPVTGRRsQSsPPys S852-p
NRK (mouse) SPVTRRKSQssPPYS S847
NRK (rat) SPVTRRKSQSSPPYS S851
S853
VTRRKSQSSPPYSTI
0 2
NRK (human) VTGRRsQSsPPysTI S854
NRK (mouse) VTRRKSQssPPYSTI S849-p
NRK (rat) VTRRKSQSSPPYSTI S853
S854
TRRKSQSSPPYSTID
0 8
NRK (human) TGRRsQSsPPysTID S855-p
NRK (mouse) TRRKSQssPPYSTID S850-p
NRK (rat) TRRKSQSSPPYSTID S854
Y857
KSQSSPPYSTIDQRL
0 7
NRK (human) RsQSsPPysTIDQKL Y858-p
NRK (mouse) KSQssPPYSTIDQKL Y853
NRK (rat) KSQSSPPYSTIDQRL Y857
S858
SQSSPPYSTIDQRLL
0 1
NRK (human) sQSsPPysTIDQKLL S859-p
NRK (mouse) SQssPPYSTIDQKLL S854
NRK (rat) SQSSPPYSTIDQRLL S858
S880
GFKVGKISPPVYLTN
0 3
NRK (human) GFKVGKIsPPVyLTN S881-p
NRK (mouse) GFKVGKISPPVYLTN S876
NRK (rat) GFKVGKISPPVYLTN S880
Y884
GKISPPVYLTNEWVG
0 1
NRK (human) GKIsPPVyLTNEWVG Y885-p
NRK (mouse) GKISPPVYLTNEWVG Y880
NRK (rat) GKISPPVYLTNEWVG Y884
C892
LTNEWVGCNPLSEVF
0 1
NRK (human) LTNEWVGyNALSEIF Y893-p
NRK (mouse) LTNEWVGYNALSEIF Y888
NRK (rat) LTNEWVGCNPLSEVF C892
R972-m1
SDGSFRNrGDSRGAA
0 1
NRK (human) NNKFVDDVNNNyyEA V980
NRK (mouse) AGYNGGDVGGNHGAA V972
NRK (rat) SDGSFRNrGDSRGAA R972-m1
R976
FRNrGDSRGAAFNGP
0 15
NRK (human) VDDVNNNyyEAPSCP Y984-p
NRK (mouse) GGDVGGNHGAAFNGP H976
NRK (rat) FRNrGDSRGAAFNGP R976
G977
RNrGDSRGAAFNGPR
0 3
NRK (human) DDVNNNyyEAPSCPR Y985-p
NRK (mouse) GDVGGNHGAAFNGPR G977
NRK (rat) RNrGDSRGAAFNGPR G977
R989-m1
GPRASYCrGGILKNA
0 1
NRK (human) CPRASYGRDGSCKQD R997
NRK (mouse) GPRANYPRAGILKNG R989
NRK (rat) GPRASYCrGGILKNA R989-m1
F1008
RDLRRGAFRAYGDNE
0 1
NRK (human) SRGKEEAyRGYGSHT Y1016-p
NRK (mouse) RALNRGAFGVFGDNA F1008
NRK (rat) RDLRRGAFRAYGDNE F1008
Y1019
GDNEASNYHGAASGA
0 1
NRK (human) GSHTANRsHGGsAAs S1027-p
NRK (mouse) GDNAARAFHGAAGEA F1019
NRK (rat) GDNEASNYHGAASGA Y1019
-
gap
0 1
NRK (human) ANRsHGGsAAsEDNA S1031-p
NRK (mouse) gap -
NRK (rat) gap -
S1024
SNYHGAASGASAAFG
0 1
NRK (human) sHGGsAAsEDNAAIG S1034-p
NRK (mouse) RAFHGAAGEAGAAFG G1024
NRK (rat) SNYHGAASGASAAFG S1024
R1049
GRRGNRYREVNGSSG
0 1
NRK (human) IGSERRGsEGDGGKG S1057-p
NRK (mouse) NGRGNRNREANGRNE R1046
NRK (rat) GRRGNRYREVNGSSG R1049
-
gap
0 2
NRK (human) LNGEENCsETDGPGL S1084-p
NRK (mouse) gap -
NRK (rat) gap -
S1125
LGFPLRRSSSRGSAS
0 1
NRK (human) SDFSANHSSPSKGSG S1148
NRK (mouse) MGFPIGRsSPRGsDF S1112-p
NRK (rat) LGFPLRRSSSRGSAS S1125
S1130
RRSSSRGSASDTDIM
0 1
NRK (human) HSSPSKGSGMSADAN S1154
NRK (mouse) GRsSPRGsDFGsDIs S1117-p
NRK (rat) RRSSSRGSASDTDIM S1130
S1138
ASDTDIMSDSYNKPI
0 1
NRK (human) SADANFASAILYAGF S1164
NRK (mouse) PRGsDFGsDIsYNSP S1121-p
NRK (rat) ASDTDIMSDSYNKPI S1138
S1140
DTDIMSDSYNKPIIH
0 1
NRK (human) ANFASAILYAGFVEV L1167
NRK (mouse) sDFGsDIsYNSPILH S1124-p
NRK (rat) DTDIMSDSYNKPIIH S1140
-
gap
0 5
NRK (human) EVNVNPLyVSPACKK Y1191-p
NRK (mouse) gap -
NRK (rat) gap -
S1181
HLYLMDRSGKAEIIK
0 1
NRK (human) NLYLMDRSGKADItK S1236
NRK (mouse) HLYLMDRsGKAEIVK S1165-p
NRK (rat) HLYLMDRSGKAEIIK S1181
I1187
RSGKAEIIKLVKRRP
0 1
NRK (human) RSGKADItKLIRRRP T1242-p
NRK (mouse) RsGKAEIVKLIKRRP V1171
NRK (rat) RSGKAEIIKLVKRRP I1187
K1241
PESKKRQKAMLKREK
0 1
NRK (human) PESKRRQEEMLKTEE E1296
NRK (mouse) PKSKKRQkAMRKKEE K1225-ac
NRK (rat) PESKKRQKAMLKREK K1241
-
gap
0 1
NRK (human) IKVCIDQsADsEGDY S1359-p
NRK (mouse) gap -
NRK (rat) gap -
-
gap
0 1
NRK (human) CIDQsADsEGDYMSY S1362-p
NRK (mouse) gap -
NRK (rat) gap -