LTP 

LTP (Low Throughput Papers) : The number of records in which this modification site was determined using methods other than discovery mass spectrometry.


 HTP 

HTP (High Throughput Papers): The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery mass spectrometry.


       mouse

 
0 2   K3‑ac _____MEkEEETTRE
0 5   S19‑p LLPNWQGsGSHGLTI
0 1   T25 GsGSHGLTIAQRDDG
0 34   S42‑p VQEVMQNsPAARTGV
0 1   T60 GDQIVGATIYFDNLQ
0 27   Y62 QIVGATIYFDNLQSG
0 63   S94‑p LHRKGDRsPEPGQtW
0 15   T100‑p RsPEPGQtWtHEVFS
0 10   T102‑p PEPGQtWtHEVFSSR
0 1   S107 tWtHEVFSSRSsEVV
0 2   S108 WtHEVFSSRSsEVVL
0 4   S111‑p EVFSSRSsEVVLsGD
0 2   - gap
0 35   S116‑p RSsEVVLsGDDEDyQ
0 56   Y122‑p LsGDDEDyQRIyTTK
0 4   Y126‑p DEDyQRIyTTKIKPR
0 3   T128 DyQRIyTTKIKPRLR
0 14   K129 yQRIyTTKIKPRLRs
0 2   K131 RIyTTKIKPRLRsED
0 31   R135 TKIKPRLRsEDGVEG
0 3   R135 TKIKPRLRsEDGVEG
0 106   S136‑p KIKPRLRsEDGVEGD
0 2   T147 VEGDLGETQSRTITV
0 2   S149 GDLGETQSRTITVTR
0 1   T151 LGETQSRTITVTRRV
0 1   T153 ETQSRTITVTRRVtA
0 1   T155 QSRTITVTRRVtAyT
0 50   T159‑p ITVTRRVtAyTVDVT
0 31   Y161‑p VTRRVtAyTVDVTGR
0 2   T162 TRRVtAyTVDVTGRE
0 11   K172 VTGREGVKDIDItsP
0 10   T177‑p GVKDIDItsPEFMIK
0 54   S178‑p VKDIDItsPEFMIKI
0 11   M182 DItsPEFMIKIPRHE
0 1   K184 tsPEFMIKIPRHEVT
0 4   K184 tsPEFMIKIPRHEVT
0 1   S194 RHEVTEISNtDVETQ
0 1   T196‑p EVTEISNtDVETQPG
0 3   P202 NtDVETQPGKtVIRL
0 1   K204 DVETQPGKtVIRLPs
0 8   T205‑p VETQPGKtVIRLPsG
0 532   S211‑p KtVIRLPsGsGPAsP
0 287   S213‑p VIRLPsGsGPAsPtt
0 514   S217‑p PsGsGPAsPttGsAV
0 43   T219‑p GsGPAsPttGsAVDI
0 53   T220‑p sGPAsPttGsAVDIR
0 59   S222‑p PAsPttGsAVDIRAG
0 3   S232‑p DIRAGAIsAsGPELE
0 6   S234‑p RAGAIsAsGPELEGA
0 2   S244‑p ELEGAGHsKFQVTVP
0 3   T249 GHsKFQVTVPGAKVG
0 8   S257‑p VPGAKVGsLDVNVKA
0 10   K265 LDVNVKAKGLDLGGK
0 1   K265 LDVNVKAKGLDLGGK
0 3   K272 KGLDLGGKGGIRVPG
0 1   S283 RVPGVDVSSSLGAGS
0 2   S285 PGVDVSSSLGAGSVE
0 1   S290 SSSLGAGSVEVQAPS
0 2   S297 SVEVQAPSLQSGDIG
0 3   T310 IGKIKIPTMKVPKFG
0 2   S319 KVPKFGVSAGLDGQI
0 6   I326 SAGLDGQIPEVGLSV
0 1   E328 GLDGQIPEVGLSVsA
0 1   S332 QIPEVGLSVsAPESS
0 9   S334‑p PEVGLSVsAPESSVG
0 6   S339 SVsAPESSVGHKGDK
0 1   K346 SVGHKGDKPGLAIGG
0 1   K377‑ac EGLEGKLkGPQITGP
0 15   S385‑p GPQITGPsLEGDLGL
0 1   E387 QITGPsLEGDLGLKG
0 1   K409‑ac GMDACASkIEGSITG
0 1   S413 CASkIEGSITGPsVE
0 1   S418‑p EGSITGPsVEIGtPD
0 8   T423‑p GPsVEIGtPDVDVHG
0 3   S446 KMKVPKFSASGsKGE
0 1   S448 KVPKFSASGsKGEGI
0 1   S450‑p PKFSASGsKGEGIGL
0 1   S476 PGVSGDVSLPEIATG
0 40   T496‑p MKGAKVKtPEMIIQK
0 1   K503 tPEMIIQKPKIsMQD
0 2   S507‑p IIQKPKIsMQDVDLs
0 5   S514‑p sMQDVDLsLGsCKLK
0 52   S517‑p DVDLsLGsCKLKGNM
0 2   S527 LKGNMKTSAPEVKGD
0 2   K536 PEVKGDVKGPQMAVK
0 1   - under review  
0 1   K536 PEVKGDVKGPQMAVK
0 1   K543 KGPQMAVKGsRVDIE
0 1   K543 KGPQMAVKGsRVDIE
0 1   K543 KGPQMAVKGsRVDIE
0 7   S545‑p PQMAVKGsRVDIEtP
0 16   T551‑p GsRVDIEtPNLEGTL
0 6   T557 EtPNLEGTLTGPKIS
0 3   T559 PNLEGTLTGPKISsP
0 11   S565‑p LTGPKISsPSGKIGA
0 1   I570 ISsPSGKIGACRIsM
0 38   S576‑p KIGACRIsMADVDLN
0 10   A578 GACRIsMADVDLNVA
0 1   K590 NVAAPKGKGGVDVIL
0 7   I596 GKGGVDVILPNVEGK
0 3   S619 KGPKMDISAPDVEVH
0 1   - gap
0 7   S638‑p NLKMPKFsVPGVKGE
0 12   V639 LKMPKFsVPGVKGEG
0 4   T652 EGLDVNVTLPEGDIS
0 4   S659 TLPEGDISISGPKVN
0 3   S661 PEGDISISGPKVNVE
0 1   K664 DISISGPKVNVEAPN
0 2   K680 NMEGLGGKLKGPDIN
0 1   K680 NMEGLGGKLKGPDIN
0 3   S692‑p DINLPEVsVKtPKIs
0 11   T695‑p LPEVsVKtPKIsMPD
0 10   S699‑p sVKtPKIsMPDVDLH
0 1   K713 HIKGPKVKGEyEVtP
0 1   K713 HIKGPKVKGEyEVtP
0 256   Y716‑p GPKVKGEyEVtPPKL
0 11   T719‑p VKGEyEVtPPKLEGE
0 3   S730‑p LEGELKGsKVDIDtP
0 2   T736‑p GsKVDIDtPQVDVHG
0 1   K755 IPKMKMPKFsVPGFK
0 3   S757‑p KMKMPKFsVPGFKAE
0 2   K762 KFsVPGFKAEGPEVD
0 1   - under review  
0 4   S780‑p PKADLDIsGTKVEVS
0 1   K783 DLDIsGTKVEVSAPD
0 10   S792 EVSAPDVSIEGsEGK
0 1   S796‑p PDVSIEGsEGKLKGH
0 1   K799 SIEGsEGKLKGHKFK
0 1   K806 KLKGHKFKMPEMNIR
0 18   S818‑p NIRAPKIsMPDVDLH
0 1   K827 PDVDLHLKGPNVKGE
0 1   K832 HLKGPNVKGEyDVTV
0 111   Y835‑p GPNVKGEyDVTVPRA
0 7   T838 VKGEyDVTVPRAEGE
0 2   G844 VTVPRAEGEIKVPDV
0 1   K854 KVPDVELKSAKLDID
0 3   S855 VPDVELKSAKLDIDV
0 1   K875‑ac QGPELHMkMPKIKMP
0 1   K878 ELHMkMPKIKMPKFG
0 3   K883 MPKIKMPKFGMPGFK
0 8   G885 KIKMPKFGMPGFKAE
0 4   K890 KFGMPGFKAEsPEME
0 2   K890 KFGMPGFKAEsPEME
0 22   S893‑p MPGFKAEsPEMEVNL
0 1   - under review  
0 1   S903‑p MEVNLPKsDIDVSGP
0 2   K927 NIEGPEGKLKGPKLK
0 1   K927 NIEGPEGKLKGPKLK
0 1   K934 KLKGPKLKMPEMNIK
0 3   K941 KMPEMNIKAPKIsMP
0 4   S946‑p NIKAPKIsMPDVDLH
0 1   K955 PDVDLHMKGPKVKGE
0 1   K960 HMKGPKVKGEyDVtM
0 1   - under review  
0 226   Y963‑p GPKVKGEyDVtMPkL
0 6   T966‑p VKGEyDVtMPkLEGD
0 1   K969‑ub EyDVtMPkLEGDLKG
0 1   S982 KGPKVDVSVPDVDVH
0 7   S1006 KIKMPKFSMPsLKGE
0 14   S1009‑p MPKFSMPsLKGEGPE
0 1   K1011 KFSMPsLKGEGPELD
0 1   - under review  
0 1   K1011 KFSMPsLKGEGPELD
0 3   P1022 PELDVNMPKADVDIS
0 1   K1023 ELDVNMPKADVDISV
0 2   S1029 PKADVDISVPKLDIs
0 4   S1036‑p SVPKLDIsAPDLNLE
0 6   N1041 DIsAPDLNLEGPEGK
0 1   K1048 NLEGPEGKLKGPKFK
0 1   K1053 EGKLKGPKFKMPEMH
0 25   S1067‑p HFKAPKVsLPDVDLD
0 2   K1076 PDVDLDLKGPKMKGN
0 1   K1076 PDVDLDLKGPKMKGN
0 1   K1079 DLDLKGPKMKGNLDM
0 1   K1081 DLKGPKMKGNLDMSA
0 1   S1087 MKGNLDMSAPKIEGE
0 3   A1111 GPNVDIKAPEVDVQG
0 1   S1122 DVQGPEWSLKMPKMK
0 4   S1169‑p DIETSDVsLEGPEGK
0 1   S1195‑p HFKAPKIsMPDVDLN
0 1   K1231‑ub KVPDVDIkGPKVDIS
0 1   S1238 kGPKVDISAPDVDVQ
0 1   S1238 kGPKVDISAPDVDVQ
0 7   H1250 DVQGPDWHLKMPKMK
0 1   K1255 DWHLKMPKMKMPkFs
0 2   K1260‑ub MPKMKMPkFsMPGFK
0 4   S1262‑p KMKMPkFsMPGFKAE
0 3   G1265 MPkFsMPGFKAEGPE
0 1   K1267 kFsMPGFKAEGPEVS
0 13   S1283‑p PKADLDVsGPKVDID
0 1   K1286 DLDVsGPKVDIDVPD
0 6   N1295 DIDVPDVNIEGPDAK
0 1   K1302 NIEGPDAKLKGPKFK
0 1   K1302 NIEGPDAKLKGPKFK
0 1   K1307 DAKLKGPKFKMPEMN
0 2   K1309 KLKGPKFKMPEMNIk
0 2   K1316 KMPEMNIKAPKIsMP
0 2   K1316‑ub KMPEMNIkAPKIsMP
0 24   S1321‑p NIkAPKIsMPDLHLk
0 2   K1328‑ub sMPDLHLkGPKVkGD
0 3   K1331 DLHLkGPKVkGDVDV
0 1   K1331 DLHLkGPKVkGDVDV
0 1   K1333‑ub HLkGPKVkGDVDVsL
0 6   S1339‑p VkGDVDVsLPKVEGD
0 1   K1348 PKVEGDLKGPDIDIK
0 1   K1355 KGPDIDIKGPKMDIN
0 1   K1379 DWHLKMPKMKMPkFs
0 3   K1384 MPKMKMPKFsMPGFK
0 4   K1384‑ub MPKMKMPkFsMPGFK
0 8   S1386‑p KMKMPkFsMPGFKAE
0 2   K1391 kFsMPGFKAEGPEVD
0 1   K1391 kFsMPGFKAEGPEVD
0 15   S1409‑p PKADIDVsGPKVDIE
0 1   K1412 DIDVsGPKVDIEAPD
0 9   S1421 DIEAPDVSIEGPEGK
0 1   K1433 EGKLKGPKFKMPDMH
0 2   K1435 KLKGPKFKMPDMHFK
0 5   S1447 HFKAPKISMPDVDLN
0 1   K1456 PDVDLNIKGPKGKAD
0 1   S1467 GKADVDASLPEVEGG
0 2   K1483‑ub KVPDVDIkGPKVGID
0 1   K1486 DVDIkGPKVGIDAPD
0 1   D1490 kGPKVGIDAPDVEVH
0 3   K1512 MPKVKMPKFsMPGFK
0 4   K1512‑ub MPKVKMPkFsMPGFK
0 7   S1514‑p KVKMPkFsMPGFKGE
0 2   K1519 kFsMPGFKGEGPEVD
0 1   K1519 kFsMPGFKGEGPEVD
0 2   K1519 kFsMPGFKGEGPEVD
0 5   S1535‑p PKANIDVsGPKVDID
0 1   K1559 DTKLKGPKFKMPEMN
0 1   - under review  
0 1   - under review  
0 5   N1566 KFKMPEMNIKPQKIs
0 7   S1573‑p NIKPQKIsMPDVsLN
0 1   S1578‑p KIsMPDVsLNLKGPK
0 1   K1582 PDVsLNLKGPKVKAD
0 1   K1585 sLNLKGPKVKADCDV
0 214   C1590 GPKVKADCDVSVPKV
0 3   S1593 VKADCDVSVPKVGGE
0 1   K1602 PKVGGEIKAPAVDIK
0 1   K1609 KAPAVDIKGPKVEAP
0 4   K1636‑ac MPKVKMPkFsMPGFK
0 4   K1636‑ub MPKVKMPkFsMPGFK
0 7   S1638‑p KVKMPkFsMPGFKGE
0 1   K1643 kFsMPGFKGEGAEVD
0 1   K1643 kFsMPGFKGEGAEVD
0 1   K1655 EVDVNLQKANIDVsG
0 4   S1661‑p QKANIDVsGPKVDID
0 1   K1664 NIDVsGPKVDIDVPD
0 1   K1685 EGKLKGPKFKMPsMN
0 1   K1687 KLKGPKFKMPsMNIQ
0 4   S1690‑p GPKFKMPsMNIQTHK
0 1   T1695 MPsMNIQTHKIsMPD
0 11   S1699‑p NIQTHKIsMPDVGLN
0 1   K1708 PDVGLNLKGPKLKsG
0 1   G1709 DVGLNLKGPKLKsGV
0 1   S1714‑p LKGPKLKsGVDVSLP
0 1   S1719 LKsGVDVSLPKVEGE
0 1   K1728 PKVEGELKGPEVDVD
0 1   - gap
0 1   K1747 DIECPEGKLKGPKFK
0 1   K1752 EGKLKGPKFKMPDMH
0 2   K1754 KLKGPKFKMPDMHFK
0 15   S1766‑p HFKTPKIsMPDVDLH
0 2   K1775‑ub PDVDLHLkGPKVKGD
0 3   K1778 DLHLkGPKVKGDMDV
0 2   K1802‑ub KVPDVDIkGPKVDIN
0 1   K1826 DWHLKMPKVKMPkFs
0 3   K1831 MPKVKMPKFsMPGFK
0 4   K1831‑ub MPKVKMPkFsMPGFK
0 10   S1833‑p KVKMPkFsMPGFKAE
0 2   K1838 kFsMPGFKAEGPEVD
0 4   K1838 kFsMPGFKAEGPEVD
0 2   K1838 kFsMPGFKAEGPEVD
0 1   - under review  
0 5   S1856‑p PKADIDVsGPKVDID
0 2   K1859 DIDVsGPKVDIDVPD
0 1   I1862 VsGPKVDIDVPDLDI
0 1   K1875 DIEGPEGKLKGSKFK
0 1   K1875 DIEGPEGKLKGSKFK
0 1   K1880 EGKLKGSKFKMPKLN
0 4   S1894‑p NIKAAKIsMPDVDLN
0 1   K1903 PDVDLNFKGPKLKGE
0 1   K1906 DLNFKGPKLKGEIDA
0 2   S1914 LKGEIDASVPEMEAD
0 1   N1933 QVDIKGTNVDVKVPD
0 1   K1954 DAKLKGPKFKMPDMH
0 2   K1956 KLKGPKFKMPDMHFK
0 17   S1968‑p HFKAPKIsMPDVDLH
0 2   K1977‑ub PDVDLHLkGPKVKGD
0 3   K1980 DLHLkGPKVKGDMDV
0 1   T1988 VKGDMDVTVPKLEGE
0 6   S2000‑p EGELKGPsVDVEVPD
0 1   K2021 DAKLKGPKFKMPDMH
0 2   K2023 KLKGPKFKMPDMHFK
0 17   S2035‑p HFKAPKIsMPDVDLH
0 2   K2044‑ub PDVDLHLkGPKVKGD
0 3   K2047 DLHLkGPKVKGDMDV
0 1   K2047 DLHLkGPKVKGDMDV
0 3   T2055 VKGDMDVTVPKLEGE
0 1   K2064 PKLEGELKGPsVDVE
0 6   S2067‑p EGELKGPsVDVEVPD
0 1   K2088 DAKLKGPKFKMPDMH
0 2   K2090 KLKGPKFKMPDMHFK
0 1   K2097 KMPDMHFKAPKIsMP
0 16   S2102‑p HFKAPKIsMPDVDLH
0 3   - gap
0 3   - gap
0 1   - gap
0 2   - gap
0 8   - gap
0 4   - gap
0 2   - gap
0 2   - gap
0 4   - gap
0 8   - gap
0 10   - gap
0 2   K2111‑ub PDVDLHLkGPKVKGD
0 2   G2112 DVDLHLkGPKVKGDV
0 3   K2114 DLHLkGPKVKGDVDV
0 6   T2122 VKGDVDVTVPKLEGE
0 5   S2134‑p EGELKGPsVDVEVPD
0 2   K2157 KLKGPKFKMPDMHFK
0 1   K2164 KMPDMHFKAPKIsMP
0 11   S2169‑p HFKAPKIsMPDVDLH
0 8   K2178 PDVDLHLKGPKVKGD
0 2   K2181 DLHLKGPKVKGDMDV
0 1   K2205‑ub KVPDVDIkGPKVDIN
0 1   K2229 DWHLKMPKMKMPkFs
0 3   K2234 MPKMKMPKFsMPGFK
0 4   K2234‑ub MPKMKMPkFsMPGFK
0 8   S2236‑p KMKMPkFsMPGFKAE
0 2   K2241 kFsMPGFKAEGPEVD
0 1   K2241 kFsMPGFKAEGPEVD
0 9   S2259‑p PKADIDVsGPKVDID
0 8   N2271 DIDVPDVNIEGPEGK
0 1   K2283 EGKLKGPKFKMPDMH
0 2   K2285 KLKGPKFKMPDMHFK
0 2   K2292 KMPDMHFKAPKIsMP
0 4   S2297‑p HFKAPKIsMPDVDFN
0 1   K2306 PDVDFNLKGPKIKGD
0 2   K2306‑m1 PDVDFNLkGPKIKGD
0 1   K2309 DFNLkGPKIKGDIDV
0 1   K2309 DFNLkGPKIKGDIDV
0 1   K2311 NLkGPKIKGDIDVSV
0 2   S2317 IKGDIDVSVPKIEGE
0 1   K2326 PKIEGELKGPELDLK
0 2   K2352‑ub AVEGPEGkWKSPKFK
0 1   K2359 kWKSPKFKMPDMHFK
0 8   S2371‑p HFKTPKIsMPDIDLH
0 1   K2380 PDIDLHLKsPKIKGE
0 33   S2381‑p DIDLHLKsPKIKGEV
0 1   K2394‑ub EVDVDVPkLEGDLKG
0 3   S2407 KGPNVDMSRPDIEIE
0 1   - gap
0 1   - gap
0 2   - gap
0 2   - gap
0 1   - gap
0 1   - gap
0 3   - gap
0 9   - gap
0 2   - gap
0 4   - gap
0 2   - gap
0 1   - under review  
0 3   - gap
0 2   K2426 KLKGPKFKMPEMNIk
0 2   K2433 KMPEMNIKAPKIsMP
0 4   K2433‑ub KMPEMNIkAPKIsMP
0 17   S2438‑p NIkAPKIsMPDFDLH
0 1   K2447 PDFDLHLKGPKVKGD
0 6   S2458 VKGDVDISLPKVEGD
0 3   K2467 PKVEGDIKGPEVDIK
0 2   K2467 PKVEGDIKGPEVDIK
0 2   K2474 KGPEVDIKGPKVDIN
0 1   K2500 HLKMPKMKMPkFsMP
0 4   K2503 MPKMKMPKFsMPGFK
0 4   K2503‑ub MPKMKMPkFsMPGFK
0 7   S2505‑p KMKMPkFsMPGFKAE
0 2   K2510 kFsMPGFKAEGPEVD
0 1   K2510 kFsMPGFKAEGPEVD
0 1   K2510 kFsMPGFKAEGPEVD
0 1   N2519 EGPEVDVNLPKADID
0 20   S2528‑p PKADIDVsGPKVDID
0 1   K2552 DAKLKGPKFkMPEMN
0 2   K2554‑ac KLKGPKFkMPEMNIk
0 1   K2554 KLKGPKFKMPEMNIk
0 4   K2561‑ub kMPEMNIkAPkIsMP
0 2   K2564‑ub EMNIkAPkIsMPDID
0 22   S2566‑p NIkAPkIsMPDIDLN
0 1   K2575‑ac PDIDLNLkGPKVkGD
0 5   K2575‑ub PDIDLNLkGPKVkGD
0 2   K2580‑ub NLkGPKVkGDVDVsL
0 9   S2586‑p VkGDVDVsLPKVEGE
0 1   K2595 PKVEGEIKVPEVDIk
0 4   K2595‑ub PKVEGEIkVPEVDIk
0 3   K2602‑ub kVPEVDIkGPKVDID
0 1   G2603 VPEVDIkGPKVDIDV
0 2   K2631‑ub MPKIKMPkFsMPGFK
0 4   S2633‑p KIKMPkFsMPGFKGE
0 1   K2638 kFsMPGFKGEGPEVD
0 1   K2638 kFsMPGFKGEGPEVD
0 1   K2638 kFsMPGFKGEGPEVD
0 15   S2656‑p PNADLDVsGPKVDID
0 2   - gap
0 1   - gap
0 1   - gap
0 2   - gap
0 1   - gap
0 4   - gap
0 9   - gap
0 1   - gap
0 1   - gap
0 2   - gap
0 1   - gap
0 1   - gap
0 1   - gap
0 1   - gap
0 2   - gap
0 8   - gap
0 1   - gap
0 1   - gap
0 2   - gap
0 4   - gap
0 2   - gap
0 1   - gap
0 1   - under review  
0 3   - gap
0 1   K2675 NIEGPDAKLKGPKFK
0 1   K2682 KLKGPKFKMPEMNIk
0 4   K2689‑ub KMPEMNIkAPKISMP
0 2   A2690 MPEMNIkAPKISMPD
0 1   K2701 SMPDLHLKGPKVkGD
0 1   K2704 DLHLKGPKVkGDVDV
0 2   K2706‑ub HLKGPKVkGDVDVsL
0 5   S2712‑p VkGDVDVsLPKVEGD
0 1   G2722 KVEGDLKGPDVDIKG
0 2   K2757 MPKMKMPKFsMPGFK
0 4   K2757‑ub MPKMKMPkFsMPGFK
0 9   S2759‑p KMKMPkFsMPGFKAE
0 2   K2764 kFsMPGFKAEGPEVD
0 4   K2764 kFsMPGFKAEGPEVD
0 1   - under review  
0 15   S2782‑p PKADLDVsGPKVDID
0 1   K2806 DAKLKGPKFkMPEMN
0 2   K2808‑ac KLKGPKFkMPEMNIk
0 1   K2808 KLKGPKFKMPEMNIk
0 4   K2815‑ub kMPEMNIkAPkIsMP
0 2   K2818‑ub EMNIkAPkIsMPDID
0 23   S2820‑p NIkAPkIsMPDIDLN
0 2   K2829‑ac PDIDLNLkGPKVKGD
0 5   K2829‑ub PDIDLNLkGPKVKGD
0 8   S2840 VKGDVDMSLPKVEGE
0 2   K2856‑ub KVPEVDIkGPKVDID
0 2   K2885‑ub MPKVKMPkFsMPGFk
0 7   S2887‑p KVKMPkFsMPGFkGE
0 2   K2892 kFsMPGFKGEGPEVD
0 5   K2892‑ub kFsMPGFkGEGPEVD
0 13   S2910‑p PKADLDVsGPKVDID
0 1   K2934 DAKLKGPKFKMPEVN
0 1   K2936 KLKGPKFKMPEVNIK
0 2   K2943 KMPEVNIKAPKIsMP
0 3   K2943 KMPEVNIKAPKIsMP
0 1   K2946 EVNIKAPKIsMPDLN
0 1   K2946 EVNIKAPKIsMPDLN
0 18   S2948‑p NIKAPKIsMPDLNLN
0 1   K2957 PDLNLNLKGPNVKGD
0 1   K2957 PDLNLNLKGPNVKGD
0 1   N2960 NLNLKGPNVKGDVDV
0 3   S2980‑p EGDLKGPsLDIKsPK
0 1   K2984 KGPsLDIKsPKLDVN
0 13   S2985‑p GPsLDIKsPKLDVNA
0 2   S3017‑p KMPDMHVsMPKIsMP
0 2   S3022‑p HVsMPKIsMPEIDLN
0 1   K3031 PEIDLNLKGSKVKGD
0 1   S3033 IDLNLKGSKVKGDVD
0 1   K3034 DLNLKGSKVKGDVDI
0 1   S3042 VKGDVDISGPKLEGD
0 1   K3045 DVDISGPKLEGDIKV
0 3   R3054 EGDIKVPRVDLKGPE
0 4   K3058 KVPRVDLKGPEVDIS
0 4   A3075 KVNIDGKAKKSRFKL
0 1   K3084 KSRFKLPKFNFsGsk
0 12   S3088‑p KLPKFNFsGskVQtP
0 5   S3090‑p PKFNFsGskVQtPEV
0 1   K3091 KFNFsGsKVQtPEVD
0 6   K3091‑ub KFNFsGskVQtPEVD
0 11   T3094‑p FsGskVQtPEVDVKL
0 1   K3125 PEVEVQGKVKGSKFK
0 6   K3132 KVKGSKFKMPFLsIs
0 1   K3132 KVKGSKFKMPFLsIs
0 5   S3137‑p KFKMPFLsIssPKVS
0 5   S3139‑p KMPFLsIssPKVSMP
0 23   S3140‑p MPFLsIssPKVSMPD
0 2   S3144 sIssPKVSMPDVELN
0 1   K3153 PDVELNLKGPKVKGD
0 24   G3154 DVELNLKGPKVKGDL
0 3   K3173‑ac PNLEGDFkGPkVDIK
0 1   K3173 PNLEGDFKGPkVDIK
0 1   K3176‑ac EGDFkGPkVDIKAPD
0 1   K3180 kGPkVDIKAPDVQLN
0 1   K3201 HGPEWNLKMPKMKMP
0 1   K3209 MPKMKMPKFGVSGIK
0 5   G3211 KMKMPKFGVSGIKAE
0 2   K3216 KFGVSGIKAEGPDVA
0 2   K3216 KFGVSGIKAEGPDVA
0 1   S3237 DINIEGPSMNIEGPE
0 4   S3253‑p NVECPEGsLKGPKFk
0 1   K3258 EGsLKGPKFkMPEMN
0 2   K3260‑ac sLKGPKFkMPEMNIK
0 2   K3270‑ub EMNIKAPkIsMPDID
0 23   S3272‑p NIKAPkIsMPDIDLN
0 2   K3281‑ac PDIDLNLkGPKVkGD
0 5   K3281‑ub PDIDLNLkGPKVkGD
0 2   K3286‑ub NLkGPKVkGDVDVsL
0 6   S3292‑p VkGDVDVsLPKVEGE
0 2   K3301‑ub PKVEGEIkVPEVDIk
0 1   K3301 PKVEGEIKVPEVDIk
0 2   K3308‑ub kVPEVDIkGPKVDID
0 1   K3311 EVDIkGPKVDIDVPD
0 3   K3337 MPKVKMPKFsMPGFK
0 4   K3337‑ub MPKVKMPkFsMPGFK
0 7   S3339‑p KVKMPkFsMPGFKGE
0 1   K3344 kFsMPGFKGEGPEVD
0 1   K3344 kFsMPGFKGEGPEVD
0 1   K3344 kFsMPGFKGEGPEVD
0 4   S3362‑p PKANIDVsGPKVDID
0 1   K3386 DAKLKGPKFkMPEMN
0 2   K3388‑ac KLKGPKFkMPEMNIk
0 1   K3388 KLKGPKFKMPEMNIk
0 4   K3395‑ub kMPEMNIkAPKIsMP
0 15   S3400‑p NIkAPKIsMPDIDLN
0 2   K3409‑ac PDIDLNLkGPKVkGD
0 3   K3409‑ub PDIDLNLkGPKVkGD
0 1   K3409 PDIDLNLKGPKVkGD
0 1   K3412 DLNLkGPKVkGDVDV
0 1   K3414‑ub NLkGPKVkGDVDVsL
0 6   S3420‑p VkGDVDVsLPKVEGE
0 4   K3429‑ub PKVEGEIkVPEVDIk
0 2   K3429 PKVEGEIKVPEVDIk
0 3   K3436‑ub kVPEVDIkGPKVDID
0 3   S3467‑p KIKMPKFsMPGFKGE
0 8   S3490‑p PKADLDVsGPKVDID
0 28   V3498 GPKVDIDVPDVNIEG
0 5   P3506 PDVNIEGPDAKLKGP
0 1   K3509 NIEGPDAKLKGPKFk
0 2   K3516‑ac KLKGPKFkMPEMNIK
0 1   K3523 kMPEMNIKAPkIsMP
0 2   K3526‑ub EMNIKAPkIsMPDID
0 21   S3528‑p NIKAPkIsMPDIDLN
0 1