LTP 

LTP (Low Throughput Papers) : The number of records in which this modification site was determined using methods other than discovery mass spectrometry.


 HTP 

HTP (High Throughput Papers): The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery mass spectrometry.


       rat

 
0 1   I101 PENAQPGIRVPSEPK
0 1   S105 QPGIRVPSEPKELEE
0 1   S122 VIPKRVPSDVGDDDV
0 1   S130 DVGDDDVSNKVSMSS
0 1   T138 NKVSMSSTSQGSNIF
9 0   S183‑p MKKKDEGsYDLGKKP
2 12   Y184 KKKDEGsYDLGKKPI
0 2   K194 GKKPIYKKAPTNEFy
0 4   T197 PIYKKAPTNEFyA__
1 295   Y201‑p KAPTNEFyA______
  human

 
S97‑ga PERAGSGsQVPtEPK
T101‑ga GSGsQVPtEPKKLEE
S117‑ga EVIPKRIsPVEESED
S126‑ga VEESEDVsNKVSMSS
T134‑p NKVSMSStVQGSNIF
S179‑p MKKKDEGsyDLGKKP
Y180‑p KKKDEGsyDLGKKPI
K190‑ub GKKPIYKkAPtNEFy
T193‑p PIYKkAPtNEFyA__
Y197‑p kAPtNEFyA______
  mouse

 
I98 PENAQPGIRVPSEPK
S102 QPGIRVPSEPKELEE
S119 VIPKRAPSDVGDDMS
S126 SDVGDDMSNKVSMSS
T134 NKVSMSSTAQGSNIF
S179‑p MKKKDEGsYDLGKKP
Y180 KKKDEGsYDLGKKPI
K190 GKKPIYKKAPtNEFy
T193‑p PIYKKAPtNEFyA__
Y197‑p KAPtNEFyA______