Multiple Sequence Alignment:
RAD51AP1 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350         )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         
RAD51AP1 human MVRPVRHkKPVNysQFDHs--DsDDDFVSATVPLNKKSRTAPKELKQDKPKPNLNNLRKEEIPVQEKtPKKRLPEGTFSIPASAVPCTKMALDDKLYQRDLEVALALSVKELPTVTTNVQNsQDksIEKHGSSkIETMNKsPHISNCSVASDYL-DLDkItVEDDVGGVQGkRKAAsKAAAQQRKILLEGSDGDSANDTEPDFAPGEDSEDDSDFCESEDNDEDFSMRKSKVKEIKKKEVKVKsPVEKKEKKSKSKC-NALVTSVDSAPAAVKSESQSLPKKVsLSSDTTRKPLEIRsPsAEsKKPKWVPPAASGGSRSSssPLVVVsVKsPNQsLRLGLSRLARVkPLHPNATst---
RAD51AP1 mouse MVRPTRNRKPINYSQFEDsGNDsDDDFISSSTPVNK-SKTVPKVLKQDKPKPNLKNLQKEEVLPT------------------EPPKKRVALDDKVFQRGLEVALALSVKELPTLTNQVKKSkEKSTDKQGkEkTENTGKPPRVSNCSVASDDVEDLDKITEEGDAssVEGERKSPSQAKAPRRRAPSEGSDGSSANDTESESATGEGSESDPDFDESKEsDEDFGVRRSKE--SKKKTVQKKPAGEKKERKSKPKC-EASVTSVDPAPAAIKsGsPsLPQAVGLPSEATRKPAIMCsPSAESKRPKWVPPAASGSRNSSSNALAGtPAKsPsQSLRLGLSRLAPVKRLHPSATSSQVR
RAD51AP1 rat MVRPTRNKKPVNYSQFEDsGNDsDDDFISASIPVNK-SKTVPKVLKQDKPKPNLKNLQKEEVLPT------------------EPPKKRMALDDKVFQRGLEVALALSVKELPTLTNQVKKPEERSTDTTGKRKTEKTDKPPRVSNCSVASDDV-DLNKITEEGDVRDVEGERRTTSKARAQQRRKLSEGSSGSSADGTEPDSATGEDSESDPDFDESEESDEDFGVRRGKE--TKKKPVQKKPKAEKKERKSKPKREEASVTSADPAPAAIKSGSPALPQPVGLPSEATRKPAKICSPSAESKRPKWVPPAASGSRNSSSSSWAGTPARSPSQSLRLGLSRLAPVkSLHPSTTSSQVR
  ****:*::**:*****::*::******:*::.*:**.*:*:**:**********:**:***::::..................::*::::*****::**:**************:*::*:::.::*:::.*:.*:*.:.*:*::********::.**:***:*:*:..*:*:*:::*:*:*::*::::***:*:**::**:::*:**:**:*:**:**:::****::*::*:...***.*::*:::****:***:*:.:*:***:*:****:**:*::**::*:*:*::****:.::*******:**********:::***:::::::::**:***********:**.***::**::::
Consensus MVRPTRNKKPVNYSQFEDSGNDSDDDFISASIPVNK-SKTVPKVLKQDKPKPNLKNLQKEEVLPT------------------EPPKKRMALDDKVFQRGLEVALALSVKELPTLTNQVKKSQEKSTDKQGKRKTENTNKPPRVSNCSVASDDV-DLDKITEEGDVRDVEGERKAASKAAAQQRRALSEGSDGSSANDTEPDSATGEDSESDPDFDESEESDEDFGVRRSKE--IKKKEVQKKPAAEKKERKSKPKC-EASVTSVDPAPAAIKSGSPSLPQAVGLPSEATRKPAEICSPSAESKRPKWVPPAASGSRNSSSSALAGTPAKSPSQSLRLGLSRLAPVKRLHPSATSSQVR
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.