Multiple Sequence Alignment:
DENND1A Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       420       430       440       450       460       470       480       490       500       510       520       530       540       550       560       570       580       590       600       610       620       630       640       650       660       670       680       690       700       710       720       730       740       750       760       770       780       790       800       810       820       830       840       850       860       870       880       890       900       910       920       930       940       950       960       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040      1050      1060     )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     
DENND1A human MGSRIKQNPETTFEVYVEVAYPRtGGTLSDPEVQRQFPEDYSDQEVLQTLTKFCFPFYVDSLTVSQVGQNFTFVLTDIDSKQRFGFCRLSSGAKSCFCILSYLPWFEVFYKLLNILADYTTKRQENQWNELLETLHKLPIPDPGVSVHLSVHSYFTVPDTRELPSIPENRNLTEYFVAVDVNNMLHLYASMLYERRILIICSKLSTLTACIHGSAAMLYPMYWQHVYIPVLPPHLLDYCCAPMPYLIGIHLSLMEKVRNMALDDVVILNVDTNTLETPFDDLQSLPNDVISSLKNRLKkVStttGDGVARAFLKAQAAFFGSYRNALKIEPEEPITFCEEAFVSHYRSGAMRQFLQNATQLQLFKQFIDGRLDLLNsGEGFSDVFEEEINMGEyAGSDKLYHQWLSTVRKGsGAILNtVKTKANPAMKTVYKFAKDHAKMGIkEVkNRLKQKDIAENGCAPTPEEQLPKTAPsPLVEAKDPKLREDRRPITVHFGQVRPPRPHVVKRPKsNIAVEGRRtsVPsPEQPQPyR----------------------------------------TLREs---DsAEGDEAEsPEQQVRkSTGPVPAPPDRAAsIDLLEDVFSNLDMEAALQPLGQAksLEDLRAPKDLREQPGTFDyQRLDLGGsERSRGVTVALKLTHPYNKLWsLGQDDMAIPSKPPAAsPEKPSALLGNSLALPRRPQNRDSILNPsDKEEVPTPTLGSITIPRPQGRKtPELGIVPPPPIPRPAKLQAAGAALGDVS-ERLQTDRDRRAALsPGL----LPGVVPQGPTELLQPLSPGPGAAGTSSDALLALLDPLSTAWSGSTLPSRPATPNVATPFTPQFSFPPAGTPTPFPQPPLNPFVPSMPAAPPTLPLVSTPAGPFGAPPASLGPAFASGLLLSSAGFCAPHRSQPNLSALsMPNLFGQMPMGTHTSPLQPLGPPAVAPSRIRtLPLARSSARAAETKQGLALRPGDPPLLPPRPPQGLEPTLQPSAPQQARDPFEDLLQKTKQDVsPSPALAP--------APDsVEQLRKQWETFE
DENND1A iso2 human MGSRIKQNPETTFEVYVEVAYPRTGGTLSDPEVQRQFPEDYSDQEVLQTLTKFCFPFYVDSLTVSQVGQNFTFVLTDIDSKQRFGFCRLSSGAKSCFCILSYLPWFEVFYKLLNILADYTTKRQENQWNELLETLHKLPIPDPGVSVHLSVHSYFTVPDTRELPSIPENRNLTEYFVAVDVNNMLHLYASMLYERRILIICSKLSTLTACIHGSAAMLYPMYWQHVYIPVLPPHLLDYCCAPMPYLIGIHLSLMEKVRNMALDDVVILNVDTNTLETPFDDLQSLPNDVISSLKNRLKKVSTTTGDGVARAFLKAQAAFFGSYRNALKIEPEEPITFCEEAFVSHYRSGAMRQFLQNATQLQLFKQFIDGRLDLLNSGEGFSDVFEEEINMGEYAGSDKLYHQWLSTVRKGSGAILNTVKTKANPAMKTVYKFAKDHAKMGIKEVKNRLKQKDIAENGCAPTPEEQLPKTAPSPLVEAKDPKLREDRRPITVHFGQVRPPRPHVVKRPKSNIAVEGRRtSVPsPEQNTIAT----------------------------------------PATLHILQKSITHFAAKFPtRGWTSsSH----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DENND1A iso6 human --------------------------------MRRPGDHGLQDQEVLQTLTKFCFPFYVDSLTVSQVGQNFTFVLTDIDSKQRFGFCRLSSGAKSCFCILSYLPWFEVFYKLLNILADYTTKRQENQWNELLETLHKLPIPDPGVSVHLSVHSYFTVPDTRELPSIPENRNLTEYFVAVDVNNMLHLYASMLYERRILIICSKLSTLTACIHGSAAMLYPMYWQHVYIPVLPPHLLDYCCAPMPYLIGIHLSLMEKVRNMALDDVVILNVDTNTLETPFDDLQSLPNDVISSLKNRLKKVSTTTGDGVARAFLKAQAAFFGSYRNALKIEPEEPITFCEEAFVSHYRSGAMRQFLQNATQLQLFKQFIDGRLDLLNSGEGFSDVFEEEINMGEYAGSDKLYHQWLSTVRKGSGAILNTVKTKANPAMKTVYKFAKDHAKMGIKEVKNRLKQKDIAENGCAPTPEEQLPKTAPSPLVEAKDPKLREDRRPITVHFGQVRPPRPHVVKRPKSNIAVEGRRTsVPsPEHLVKPLRHYAVFLSEDSSDDECQREEGPSSGFTESFFFSAPFEWPQPYRTLREsDSAEGDEAESPEQQVRKSTGPVPAPPDRAASIDLLEDVFSNLDMEAALQPLGQAKSLEDLRAPKDLREQPGTFDYQRLDLGGSERSRGVTVALKLTHPYNKLWSLGQDDMAIPSKPPAASPEKPSALLGNSLALPRRPQNRDSILNPSDKEEVPTPTLGSITIPRPQGRKTPELGIVPPPPIPRPAKLQAAGAALGDVS-ERLQTDRDRRAALSPGL----LPGVVPQGPTELLQPLSPGPGAAGTSSDALLALLDPLSTAWSGSTLPSRPATPNVATPFTPQFSFPPAGTPTPFPQPPLNPFVPSMPAAPPTLPLVSTPAGPFGAPPASLGPAFASGLLLSSAGFCAPHRSQPNLSALSMPNLFGQMPMGTHTSPLQPLGPPAVAPSRIRTLPLARSSARAAETKQGLALRPGDPPLLPPRPPQGLEPTLQPSAPQQARDPFEDLLQKTKQDVSPSPALAP--------APDSVEQLRKQWETFE
DENND1A mouse MGSRIKQNPETTFEVYVEVAYPRtGGTLSDPEVQRQFPEDYSDQEVLQTLTKFCFPFYVDSLTVSQVGQNFTFVLTDIDSKQRFGFCRLSSGAKSCFCILSYLPWFEVFYKLLNILADYTTKRQESQWNELLETLHRLPIPDPGVSVHLSVHSYFTVPDSRELPSIPENRNLTEYFVAVDVNNMLHLYASMLYERRILIICSKLSTLTACIHGSAAMLYPMYWQHVYIPVLPPHLLDYCCAPMPYLIGIHLSLMEKVRNMALDDVVILNVDTNTLETPFDDLQSLPNDVISSLKNRLKKVstTTGDGVARAFLKAQAAFFGSYRNALKIEPEEPITFSEEAFVSHYRSGAMKQFLQNATQLQLFKQFIDGRLDLLNSGEGFSDVFEEEINMGEYAGSDKLYHQWLsTVRkGsGAILNtVKTKANPAMKTVYKFAKDHAKMGIKEVKNRLKQKDITENGCVSSAEDPLPKTMPsPQAETQDPRLREDRRPITVHFGQVRPPRPHVVRRPKsNITVEGRRTsVssPEQPQ-------------------------------------------PYRtLKEsDsAEGDETEsPEQLVREPWGPTPAPPDRAASIDLLEDVFSSLDVEAPLQPLGQAKsLEDLRAPKDLREQPGsFDYQRLDLCRsERGLSMAAALKLAHPYTKLWSLGQDDMAIPSKPSITsPEKPSALLGTSPALPLRPQNQEGILSPSIKEEtPIPTPGSITIPRPQGRKtPELGIVPPPPtARPAKLQAAGGPLGDFSSEPLQMDRERQAALSPALLSGLLPrAVPQGPTELLQPPSPAPGAAGTGSDALLALLDPLNTAWSGSTIPSHPATPSAATPFIPQLSFPPTVTPTPFVQTPLNPFVPSVPVVPPSMPLSSTPARPFGTPPASLGPAYAPSILLSSSGFYAPHRSQPNLSALSMPNLFGQIPMGAHTSPLQPLGPPAVAPSRIRtLPLARSSARAAEAKQGLALRPGESPLLPPRPPQSLQPTPQPSVPTQARDPFEDLLRKTKQDVSPSPAPALA------PASTSVEQLRRQWETFE
DENND1A iso3 mouse -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKMGIKEVKNRLKQKDITENGCVSSAEDPLPKTMPSPQAETQDPRLREDRRPITVHFGQVRPPRPHVVRRPKSNITVEGRRTsVSsPEHLVKPLRHYAVFLSEDssDEECRREEAPSTGFTESLLFSAPFEWPQPYRTLKESDSAEGDETESPEQLVREPWGPTPAPPDRAASIDLLEDVFSSLDVEAPLQPLGQAKSLEDLRAPKDLREQPGSFDYQRLDLCRSERGLSMAAALKLAHPYTKLWSLGQDDMAIPSKPSITSPEKPSALLGTSPALPL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DENND1A rat -----------------MWKWPILGQV--------------ARFQIL-RCRGNSRRTTVTSLSVSQVGQNFTFVLTDIDSKQRFGFCRLSSGAKSCFCILSYLPWFEVFYKLLNILADYTTKQQESQWNELLETLHRLPIPDPGVSVHLSVHSYFTVPDSRELPSIPENRNLTEYFVAVDVNNMLHLYASMLYERRILIICSKLSTLTACIHGSAAMLYPMYWQHVYIPVLPPHLLDYCCAPMPYLIGIHLSLMEKVRNMALDDVVILNVDTNTLETPFDDLQSLPNDVISSLKNRLKKVSTTTGDGVARAFLKAQAAFFGSYRNALKIEPEEPITFSEEAFVSHYRSGAMRQFLQNATQLQLFKQFIDGRLDLLNSGEGFSDVFEEEISMGEYAGSDKLYHQWLSTVRKGSGAILNTVKTKANPAMKTVYKFAKDHAKMGIKEVKNRLKQKDITENGCASSAEDPLPKTIPsPLAEAKDPKLREDRRPITVHFGQVRPPRPHVIKRPKSNMAVEGRRtsISSPEQPQ-------------------------------------------PYRTLKESDSAEGDETESPEQPTREPWGPTPAPPDRAAsIDLLEDVFSSLDVEAPLQPLGQAKsLEDLRVPRDLREQSGSFDYQRLDLCRSERGLSMAAALKFAHPYTQLWSLGQDDMAIPSKPSMTSPEKPSALLGTLPALPVRPQNQEGILSPSIKEETPVPAPGSITIPRPQGRKtPELGIVPPPPTARPAKLQGAGGPLGDFSSEPLQMDLERQAALSPALLSGLLPRAGPQGSTELVQSPSPAPGAAGTGSDALLALLDPLNTAWSGSTIPSYPTTPSVATPFTPQLSFPSTVTPSPFAQTPLNPFVPSVPVVPPTMSLGSTPARPFGTPPASLGPAYAPSILLSGSSFCAPHRSQPTLSALSMPNLFGQIPMGAHTSPLQPLGPPAVAPSRIRTLPLPRSSARAAEAKQGLALRPGESPLLPPRPPQNLQPTLQPSAPTQARDPFEDLLRKTKQDVSPSPVPAPAPAPAPASASTSVEQLRRQWETFE
  .....................:..:.........:.......:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::.::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*****************:****::::*::****:***::*::**:**********************::*****::*******::***:::................ .. ... .. .....  .........:::::.:::*::::::::*::.:::::::.::::::::::::::::::.::.:::::::::::::::::::::::::::.::::::::..:::....::::::::::.::::::::::::::::..:::::::::::.:.:::.::::...::.::.:::.:.:..:::::::::::::::::::::::..::::::.::..:::.:.:.::.:..:.:::::.:....::...:::.:::.:..::.::::::.:::::::::::.:::::::.::.:.::..::::.::.:::...::.::.:.::::::::.:..::...:.::::.:::.::::::::.:...:::...:.:::::::.::::::::::::.:::.:::::::::::::::::::::::.::::::::.:::::::::..:::::::::.:.::.:::.:.::::::::::.::::::::::..:..       :..::::::.::::::
Consensus MGSRIKQNPETTFEVYVEVAYPRTGGTLSDPEVQRQFPEDYSDQEVLQTLTKFCFPFYVDSLTVSQVGQNFTFVLTDIDSKQRFGFCRLSSGAKSCFCILSYLPWFEVFYKLLNILADYTTKRQENQWNELLETLHKLPIPDPGVSVHLSVHSYFTVPDTRELPSIPENRNLTEYFVAVDVNNMLHLYASMLYERRILIICSKLSTLTACIHGSAAMLYPMYWQHVYIPVLPPHLLDYCCAPMPYLIGIHLSLMEKVRNMALDDVVILNVDTNTLETPFDDLQSLPNDVISSLKNRLKKVSTTTGDGVARAFLKAQAAFFGSYRNALKIEPEEPITFCEEAFVSHYRSGAMRQFLQNATQLQLFKQFIDGRLDLLNSGEGFSDVFEEEINMGEYAGSDKLYHQWLSTVRKGSGAILNTVKTKANPAMKTVYKFAKDHAKMGIKEVKNRLKQKDIAENGCAPSAEDQLPKTAPSPLAEAKDPKLREDRRPITVHFGQVRPPRPHVVKRPKSNIAVEGRRTSVPSPEQPQKPL----------------------------------------PYRTLKESDSAEGDEAESPEQQVREPWGPTPAPPDRAASIDLLEDVFSSLDVEAPLQPLGQAKSLEDLRAPKDLREQPGSFDYQRLDLCRSERGLSMAAALKLAHPYTKLWSLGQDDMAIPSKPSATSPEKPSALLGTSPALPRRPQNRDGILNPSDKEETPTPTLGSITIPRPQGRKTPELGIVPPPPIARPAKLQAAGAALGDFS-ERLQMDRDRRAALSPAL----LPRAVPQGPTELLQPLSPAPGAAGTGSDALLALLDPLNTAWSGSTIPSRPATPNVATPFTPQLSFPPAGTPTPFPQPPLNPFVPSMPAAPPTLPLVSTPARPFGAPPASLGPAFAPGILLSSAGFCAPHRSQPNLSALSMPNLFGQIPMGAHTSPLQPLGPPAVAPSRIRTLPLARSSARAAEAKQGLALRPGDPPLLPPRPPQGLQPTLQPSAPQQARDPFEDLLRKTKQDVSPSPALAP--------APDSVEQLRRQWETFE
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.