Multiple Sequence Alignment:
BASP1 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240      )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      
BASP1 human MGGKLSKKKkGyNVNDEkAKEKDKkAEGAAtEEEGtPkEsEPQAA-AEPAEAkEGkE--K-PDQDA--EGkAEEKEGEkDAAAAkEEAPkAEPEkTEGAAEAkAEPPkAPEQE------QAAPGPAAGGEAPkAAEAA-----AAPAEsAAPAAGEEPskEEGEPKkTEAPAAPAAQEtksDGAPAsDskPGssEAAPsskEtPAAtEAPsstPkAQGPAAsAEEPkPVEAPA--ANsDQTVTVkE
BASP1 iso2 human MGGKLSKKKKGYNVNDEKAKEKDKKAEGAATEEEGTPKESEPQAA-AEPAEAKEGKE--K-PDQDAEG--KAEEKEGEKDAAAAKEEAPKAEPSKEEGEPK-----------------------------------------------------------------KTEAPAAPAAQETKSDGAPASDSKPGSSEAAPSSKETPAATEAPSSTPKAQGPAASAEEPKPVEAPA--ANSDQTVTVKE
BASP1 mouse MGGKLSKKKkGyNVNDEkAkDKDKkAEGAGtEEEGtPkEsEPQAA-ADATEVkEstE--EkPkDAADGEAKAEEkEAD-KAAAAKEEAPkAEPEksEGAAEEQPEPAPAPEQE------AAAPGPAAGGEAPKAGEAs-----AEstG-----AADGAAPEEGEAkkTEAPAAAGPEAksDAAPAAsDskPssAEPAPSskETPAAsEAPssAAKAPAPAAPAAAEPQAEAPAAAAssEQsVAVKE
BASP1 rat MGSKLSKKKKGYNVNDEkAKDKDKKAEGAGtEEEGTQkESEPQAA-ADATEVKESAE--EkPKDAADGEAKAEEkEAD-KAA-AKEEAPkAEPEksEGAAEEQPEPAPAPEQE------AAAPGPAAGGEAPKAGEAs-----AEsTG-----AADGAPQEEGEAKKTEAPA-AGPEAKSDAAPAASDSKPS-TEPAPSSKETPAASEAPssAAKAPAPAAPAA-EPQAEAPV--ASSEQSVAVkE
BASP1 chicken MGGKLsKKKKGYSVNDEKAKDKDKKAEGAATEEEETPKEAEDAQQTTETTEVKENNKEEKVEKDAQVSANKTEEKEGEKEKTVTQEEAQKAEPEKSEAVVDAKVEPQKNNEQAPKQEEPAAASAPAASSEAPKTSEPSSDAKASQPSEATAPSKADDKSKEEGEAKKTEAPATPAAQETKSEVAPASDSKPSSSEAAPSSKETVAATAAPSSTAKASDPSAPPEEAKPSEAPA--TNSDQTIAVQD
  **:*********:*******:********:****:*:**:*:::: ::::*:**.::  :.:::::..:.*:****::..:::::***:****:*:*:::::..::..:.:::      :::.::::..:::::.:::     :.........::.....::::::******:::::::::::::******:::*:*******:**::****::**.:*:*::::::::***:  ::*:*:::*::
Consensus MGGKLSKKKKGYNVNDEKAKDKDKKAEGAATEEEGTPKESEPQAA-AEATEVKEGKE--KKPKDAADGEAKAEEKEGEKDAAAAKEEAPKAEPEKSEGAAEAQPEPAKAPEQE------AAAPGPAAGGEAPKAGEAS-----AEPTE-----AADGASKEEGEAKKTEAPAAPAAQETKSAAAPASDSKPSSSEAAPSSKETPAATEAPSSTAKAQAPAAPAEEEKPAEAPA--ANSDQTVAVKE
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.