Multiple Sequence Alignment:
TSSC4 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330     )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     
TSSC4 human MAEAGTGEPSPSVEGEHGTEYDTLPSDTVSLSDSDSDLSLPGGAEVEALSPMGLPGEE--DsGPDEPPsPPSGLLPATVQPFHLRGMssTFsQRsRDIFDCLEGAARRAPsSVAHTsMSDNGGFKRPLAPsGRsPVEGLGrAHRsPAsPRVPPVPDyVAHPERWTKYSLEDVTEVSEQSNQATALAFLGSQSLAAPTDCVSSFNQDPSSCGEGRVIFTkPVrGVEARHERKRVLGKVGEPGrGGLGNPATDRGEGPVELAHLAGPGsPEAEEWGSHHGGLQEVEALSGSVHSGSVPGLPPVETVGFHGsRKRSRDHFRNKsssPEDPGAEV----
TSSC4 iso2 human ------------------------------------------------------------------MAEAGTGLLPATVQPFHLRGMSSTFSQRSRDIFDCLEGAARRAPSSVAHTSMSDNGGFKRPLAPSGRSPVEGLGRAHRSPASPRVPPVPDYVAHPERWTKYSLEDVTEVSEQSNQATALAFLGSQSLAAPTDCVSSFNQDPSSCGEGRVIFTKPVRGVEARHERKRVLGKVGEPGRGGLGNPATDRGEGPVELAHLAGPGSPEAEEWGSHHGGLQEVEALSGSVHSGSVPGLPPVETVGFHGSRKRSRDHFRNKSSSPEDPGAEV----
TSSC4 mouse MAE-----TEAGLEADEPTEDDTLPSDTVSLSDSDSDLSLPSGVEVQVLSPERLSEEGQEDsGPEDPPsPPtGTLTTAVQPFHLRGMSSTFSQRSHsIFDCLESAARQAPCSAPQTSVSDNGSFRRPVtPPsQTPARGLSRVHGNTGPTRVLPVPDYVSHPERWTKYSLEDVSEASEQSNRDAALAFLSSRSQVSHTDYVPSFNQDPSSCGEGRVVFTKPVRDSEARAERKRVLKKGV---------GSGAGGEAAVELAHLAG---PEAEEWSGHQGQPE-VVVPSEAAHPESSSGPIGVKAVGFHGsKKRSRDHFRNRDGNPGGPGSERGPsV
TSSC4 rat MAE-----TEAGLEVEEPTEDDTLPSDTVSLSDSDSDLSLPSGVEVQALSPERLSGESQEDSGPDDPPSHPTGIPTTAVQPFHLRGMSSTFSQRSHSIFDCLESAARQEPCSAPQTSVVDNCSFKRPVAPPSQTPARSLSRVHGNTDPTRVHPVPDYVSHPERWTKYSLEDVSETSEQSNRDAALAFLSSRsQASPTDYVPFFNQDPSSCGEGRVVFTkPVRGSEARAERKRVLKKGV---------VSGAGGEASVELAHLAG---PEAEEWSGHQGQPE-VVVPSEAARPESSSGPIGMKTVGFHGSKKRSRDHFRNRDSNPEGPGSERGPsV
TSSC4 cow MAEAGHSQ------HFLDPEVDALPPDTVSLSDSDSDLSLPDGVGVDALSPGGLPGEASGDSGPDEPPSPPRGLPTEAVQPFHLRGTSSTFSQRSHSIFDGLEGAARRAVPAVTPAsPGDGGGFQQLLTPSSQPAAGVPGRAAGSPAAQRAPPVPDYVTHPERWTRYSLDDVAEASEQSNRAAALAFLGPQNLAAPGNYMPSFNQDPSSCGEGRLVFTKPTRASEARPDRKRVSRKVGEPGRGDPGVPGAAGGEGPVELAHLARPGSPEAEEWSGPRGGLQEVGASAGVAHARPGSSPPLVETVGFHGSKKRSRDHFRSRGGSPEAPGAEL----
  :::..   ...........:.::::.:::::::::::::::.::.:.::::..:..:...::::..::::::*:::::********:********::***:**:***:::.:::.:*.:*:::*:::::*:::.::.:::*:::::::.*::******:******:***:**:*:*****:::*****::::::::::::::************::****:*::***::****:.*::.........:::::**::*******:...******:::.*:::.*.:.::::::.:.::::.:::******:********::.::*::**:*.....
Consensus MAE-----TEAGLEAEEPTEDDTLPSDTVSLSDSDSDLSLPSGVEVQALSPERLPGEAQEDSGPDDPPSPPTGLLTAAVQPFHLRGMSSTFSQRSHSIFDCLEGAARRAPCSVAQTSMSDNGGFKRPLAPSSQSPARGLGRAHGSPAPPRVPPVPDYVAHPERWTKYSLEDVSEASEQSNRAAALAFLGSQSLAAPTDYVPSFNQDPSSCGEGRVVFTKPVRGSEARAERKRVLGKVGEPGRGGLGNPAGAGGEGPVELAHLAGPGSPEAEEWSGHQGGLQEVEALSGAAHPESSSGPPGVETVGFHGSKKRSRDHFRNRDSSPEDPGAER----
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.