Multiple Sequence Alignment:
RBMX2 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330   )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   
RBMX2 human MNPLTKVkLINELNEREVQLGVADKVSWHSEYKDSAWIFLGGLPYELTEGDIICVFSQYGEIVNINLVRDKKTGKSKGFCFLCYEDQRSTILAVDNFNGIKIKGRTIRVDHVSNYRAPKDsEEIDDVTRQLQEkGCGARtPsPsLSEssEDE--KPTKKHKKDKKEKKKKKKEKEKADREVQAEQPssssPRRKTVKEK-DDTGPKKHSSKNSERAQKSEPREGQK----LPKSRTAYsGGAEDLERELKKEKPKHEHKSSSRREAREEKTRIRDRGRssDAHSsWyNGRSEGRSYRSRS----RSRDKSHRHKRARRsREREssNPSDRWRH
RBMX2 mouse MNPLTKVKLINELNEREVQLGVAEKVSWHSEYKHSAWIFVGGLPYELTEGDIICVFSQYGEIVNINLVRDKKTGKSKGFCFLCYEDQRSTVLAVDNFNGIKIKGRTIRVDHVSNYRAPQESEDVDDVTRELQEKGCGVKtPPssPPEVsEDEDAKLtKKHKKDKKEKK-K-RKKEKTEGQAQAEQPSCSR--SATVKEKKDERASRKHSSKTSERAQKSEHRESKKSHsGsPDGRSSYHARAEDPECKARKEKPKHEHKSASRREA-EEKSRERERGRSSGTHSGRHRGHSDGRSHRSRS--RSRSPDKSHRHKKYRHSRERDSYHGsDRRHH
RBMX2 rat MNPLTKVKLINELNEREVQLGVAEKVSWHSEYKDSAWIFLGGLPYELTEGDIICVFSQYGEIVNINLVRDKKTGKSKGFCFLCYEDQRSTVLAVDNFNGIKIKGRTIRVDHVANYRAPQESEDVDDVTRELQEKGCGAKtPPSSPPEVsEDEDAKVTKKPKKDKKEKK-KKKEKEKTERPVQAELPSCSR--SKTVKETD-EQSAKKHSSKPSERAQKSECRERKKSHSGSPDGRTSCRGRAEEPEWEAKKEKHKHEHKPSSRREG-EEKSRDKDRGRSSGTHSSRHHGHSEGRSHRSRSRSRSRSPDRSHRHKKHRYSHERESFHASDRRHY
  ***********************:*********:*****:**************************************************:*********************:*****::**::*****:*******::**::*::*:****::*.***:********.*:::***:::.:***:**:*:..::****:.::.:::*****.********.**.:*:::::*::*:::.::**::*.:::***:*****::****:.***:*.::*****::**:::.*:*:***:****..::**:*:*****::*.*:**:*.::***:::
Consensus MNPLTKVKLINELNEREVQLGVAEKVSWHSEYKDSAWIFLGGLPYELTEGDIICVFSQYGEIVNINLVRDKKTGKSKGFCFLCYEDQRSTVLAVDNFNGIKIKGRTIRVDHVSNYRAPQESEDVDDVTRELQEKGCGAKTPPSSPPEVSEDEDAKLTKKHKKDKKEKK-KKKEKEKTERQVQAEQPSCSR--SKTVKEKDDERAAKKHSSKNSERAQKSECRERKKSHSGSPDGRTSYRGRAEDPEREAKKEKPKHEHKSSSRREA-EEKSRDRDRGRSSGTHSSRHRGHSEGRSHRSRS--RSRSPDKSHRHKKARRSRERESFHASDRRHH
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.