Multiple Sequence Alignment:
SFRS6 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       
SFRS6 human MPRVYIGRLSYNVREKDIQRFFsGYGRLLEVDLKNGYGFVEFEDsRDADDAVyELNGkELCGERVIVEHArGPRRDRDGysyGsrsGGGGySSrRTsGRDkyGPPVRTEYRLIVENLssRC---SWQDLkDFMRQAGEVtyADAHkERtNEGVIEFRSYsDMKRALDkLDGtEINGRNIRLIEDkPRTSHRRsysGsRsRSRSRRRSRSRSRRSSRSRSRSISKSRSRSRSRSKGRSRSRSKGRKSRSKSKSKPKsDRGsHsHsRsRsKDEyEKsRsRSRSRSPKENGKGDIksKsRsRsQsRsNsPLPVPPsKARsVsPPPKRATsRsRSRSRSKSRSRSRSSSRD
SFRS6 iso2 human MPRVYIGRLSYNVREKDIQRFFSGYGRLLEVDLKNGYGFVEFEDSRDADDAVYELNGKELCGERVIVEHARGPRRDRDGYSYGSRMTNGAEAVSTEAKMT-----AFPDWPWLFHTLCDPCPMTLWLTLPEAMTTAAFCH---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SFRS6 iso3 human MPRVYIGRLSYNVREKDIQRFFSGYGRLLEVDLKNGYGFVEFEDSRDADDAVYELNGKELCGERVIVEHARGPRRDRDGYSYGSRSGGGGYSSRRTSGRDKYGPPVRTEYRLIVENLSSRC---SWQDLKDFMRQAGEVTYADAHKERTNEGVIEFRSYSDMKRALDKLDGTEINGRNIRLIEDKPRTSHRRSYSGSRSRSRSRRRSRSRSRRSSRSRSRSISKSRSRSRSRSKGRSRSRSKGRKSRSKSKSKPKSDRGSHSHSRSRSKDEYEKSRSRSRSRSPKENGKGDIKSKSRSRSQSRSNSPLPVPPSKALKLGARFMSQQGTESLYSLASSC---------
SFRS6 mouse MPRVYIGRLSYNVREKDIQRFFSGYGRLLEIDLKNGYGFVEFEDsRDADDAVyELNSKELCGERVIVEHARGPRRDRDGYsyGsRsGGGGYSSRRTSGRDkYGPPVRTEYRLIVENLssRC---SWQDLKDFMRQAGEVTYADAHKERtNEGVIEFRSYsDMKRALDkLDGTEINGRNIRLIEDkPRTSHRRSYSGSRSRSRSRRRSRsRsRRssRSRSRSISKSRSRSRSRSKGRSRSRSKGRKSRSKSKsKPKsDRGSHSHSRSRSKDKYGKSRSRsRsRsPKENGKGDIKSKsRsRsQsRsHsPLPAPPsKARsMsPPPKRAsR-SRSR----SRSRSRSSSRD
SFRS6 rat MPRVYIGRLSYNVREKDIQRFFSGYGRLLEIDLKNGYGFVEFEDsRDADDAVYELNSKELCGERVIVEHARGPRRDRDGYSYGSRSGGGGYSSRRTSGRDKYGPPVRTEYRLIVENLSSRC---SWQDLKDFMRQAGEVTYADAHKERTNEGVIEFRSYSDMKRALDkLDGTEINGRNIRLIEDkPRTSHRRSYSGSRSRSRSRRRSRSRSRRSSRSRSRSISKSRSRSRSRSKGRSRSRSKGRKSRSKSKSKPKSDRGSHSHSRSRSKDKYGKSRSRSRSRSPKENGKGDIKSKSRSRsQsRsHsPLPAPPSKARsMsPPPKRASR-SRSR----SRSRSRSSSRD
  ******************************:*************************:****************************:::*:::::::::::::::::::::::::::*:::*   :*::*:::*::*::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::....:....:.. ..... . :..........
Consensus MPRVYIGRLSYNVREKDIQRFFSGYGRLLEVDLKNGYGFVEFEDSRDADDAVYELNGKELCGERVIVEHARGPRRDRDGYSYGSRSGGGGYSSRRTSGRDKYGPPVRTEYRLIVENLSSRC---SWQDLKDFMRQAGEVTYADAHKERTNEGVIEFRSYSDMKRALDKLDGTEINGRNIRLIEDKPRTSHRRSYSGSRSRSRSRRRSRSRSRRSSRSRSRSISKSRSRSRSRSKGRSRSRSKGRKSRSKSKSKPKSDRGSHSHSRSRSKDEYEKSRSRSRSRSPKENGKGDIKSKSRSRSQSRSNSPLPAPPSKARSMSPPPKRASR-SRSR----SRSRSRSSSRD
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.