Multiple Sequence Alignment:
CXADR Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360     )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     
CXADR human MALLLCFVLLCGVVDFARSLSITTPEEMIEKAKGETAYLPCKFTLSPEDQGPLDIEWLISPADNQKVDQVIILYSGDKIYDDYYPDLkGRVHFTSNDLksGDASINVTNLQLSDIGTYQCkVKKAPGVANKKIHLVVLVKPSGARCYVDGSEEIGSDFKIKCEPKEGSLPLQYEWQkLSDSQKMPTSWLAEMTSSVISVKNASSEYSGTYSCTVRNRVGSDQCLLRLNVVPPsNKAGLIAGAIIGTLLALALIGLIIFCCRKKRREEKYEkEVHHDIREDVPPPkSRtStARsyIGsNHssLGsMsPsNMEGyskTQyNQVPsEDFERtPQsPtLPPAkVAAPNLsRMGAIPVMIPAQskDGsIV
CXADR iso2 human MALLLCFVLLCGVVDFARSLSITTPEEMIEKAKGETAYLPCKFTLSPEDQGPLDIEWLISPADNQKVDQVIILYSGDKIYDDYYPDLKGRVHFTSNDLKSGDASINVTNLQLSDIGTYQCKVKKAPGVANKKIHLVVLVKPSGARCYVDGSEEIGSDFKIKCEPKEGSLPLQYEWQKLSDSQKMPTSWLAEMTSSVISVKNASSEYSGTYSCTVRNRVGSDQCLLRLNVVPPSNKAGLIAGAIIGTLLALALIGLIIFCCRKKRREEKYEKEVHHDIREDVPPPKSRTSTARSYIGSNHSSLGSMSPSNMEGYSKTQYNQVPSEDFERTPQSPTLPPAKFKYPY---------------------
CXADR iso4 human MALLLCFVLLCGVVDFARSLSITTPEEMIEKAKGETAYLPCKFTLSPEDQGPLDIEWLISPADNQKVDQVIILYSGDKIYDDYYPDLKGRVHFTSNDLKSGDASINVTNLQLSDIGTYQCKVKKAPGVANKKIHLVV----------------------------------------------------LGKMCHLQRAVRPLPEAT---SAVIIHP--WGPCLLPTWKDIPRLSITKyQVKTLNALLRVRLSHL---------------------LR---------------------------------------------------------------------------------------
CXADR iso5 human MALLLCFVLLCGVVDFARSLSITTPEEMIEKAKGETAYLPCKFTLSPEDQGPLDIEWLISPADNQKVDQVIILYSGDKIYDDYYPDLKGRVHFTSNDLKSGDASINVTNLQLSDIGTYQCKVKKAPGVANKKIHLVVLVKPSGARCYVDGSEEIGSDFKIKCEPKEGSLPLQYEWQKLSDSQKMPTSWLAGKMCHLQRAVRPLPEAT---SAVIIHP--WGPCLLPTWKDIPRLSITKyQVKTLNALLRVRLSHL---------------------LR---------------------------------------------------------------------------------------
CXADR iso6 human MALLLCFVLLCGVVDFARSLSITTPEEMIEKAKGETAYLPCKFTLSPEDQGPLDIEWLISPADNQKVDQVIILYSGDKIYDDYYPDLKGRVHFTSNDLKSGDASINVTNLQLSDIGTYQCKVKKAPGVANKKIHLVVLVKPSGARCYVDGSEEIGSDFKIKCEPKEGSLPLQYEWQKLSDSQKMPTSWLAEMTSSVISVKNASSEYSGTYSCTVRNRVGSDQCLLRLNVVPPSNKAGLIAGAIIGTLLALALIGLIIFCCRKKRREEKYEKEVHHDIREDVPPPKSRTSTARSYIGSNHSSLGSMSPSNMEGYSKTQYNQVPSEDFERTPQSPTLPPAKFKYPYkTDG--ITVV-----------
CXADR mouse MARLLCFVLLCGIADFTSGLSITTPEQRIEKAKGETAYLPCKFTLSPEDQGPLDIEWLISPSDNQIVDQVIILYSGDKIYDNYYPDLKGRVHFTSNDVKSGDASInVTNLQLSDIGTYQCKVKKAPGVANKkFLLTVLVkPSGTRCFVDGSEEIGNDFkLKCEPKEGSLPLQFEWQKLSDSQTMPTPWLAEMTSPVISVKnASSEYSGTYSCTVQNRVGSDQCMLRLDVVPPSNRAGTIAGAVIGTLLALVLIGAILFCCHRKRREEKYEkEVHHDIREDVPPPKSRTsTARsYIGsNHssLGsMsPSNMEGySkTQyNQVPsEDFERAPQsPtLAPAkVAAPNLsRMGAVPVMIPAQsKDGsIV
CXADR iso2 mouse MARLLCFVLLCGIADFTSGLSITTPEQRIEKAKGETAYLPCKFTLSPEDQGPLDIEWLISPSDNQIVDQVIILYSGDKIYDNYYPDLKGRVHFTSNDVKSGDASINVTNLQLSDIGTYQCKVKKAPGVANKKFLLTVLVKPSGTRCFVDGSEEIGNDFKLKCEPKEGSLPLQFEWQKLSDSQTMPTPWLAEMTSPVISVKNASSEYSGTYSCTVQNRVGSDQCMLRLDVVPPSNRAGTIAGAVIGTLLALVLIGAILFCCHRKRREEKYEKEVHHDIREDVPPPKSRTSTARSYIGSNHSSLGSMSPSNMEGYSKTQYNQVPSEDFERAPQsPtLAPAKFKYAYKTDG--ITVV-----------
CXADR rat MALLLCFVLLCGVADFTSSLSITTPEQRIEKAKGETAYLPCKFTLEPEDQGPLDIEWLISPSDNQKVDQVIILYSGDKIYDNYYPDLKGRVHFTSNDVKSGDASINVTNLQLSDIGTYQCKVKKAPGVANRKFLLTVLVKPSGTRCFVDGSGEIGNDFKLKCEPKEGSLPLQYEWQKLSDSQKMPTPWLAEMTSPVISVKNASSEYSGTYSCTVQNRVGSDQCMLRLDVVPPSNRAGTIAGAVIGTLLALVLIGAILFCCHKKRREEKYEKEVHHDIREDVPPPKSRTSTARSYIGSNHSSLGSMSPSNMEGYSKTQYNQVPsEDFERAPQsPTLAPAKVAAPNLSRMGAVPVMIPAQSKDGSIV
  **:*********::**:::*******::*****************:***************:***:***************:***************:********************************:*::*:*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::*:::::*:::.:::::::*:*::.:::*::.::.::::.:::**:::*::::.:::..:::::::::::::::*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::......................
Consensus MALLLCFVLLCGVVDFARSLSITTPEEMIEKAKGETAYLPCKFTLSPEDQGPLDIEWLISPADNQKVDQVIILYSGDKIYDDYYPDLKGRVHFTSNDLKSGDASINVTNLQLSDIGTYQCKVKKAPGVANKKIHLVVLVKPSGARCYVDGSEEIGSDFKIKCEPKEGSLPLQYEWQKLSDSQKMPTSWLAEMTSPVISVKNASSEYSGTYSCTVRNRVGSDQCLLRLNVVPPSNRAGLIAGAIIGTLLALALIGLIIFCCRKKRREEKYEKEVHHDIREDVPPPKSRTSTARSYIGSNHSSLGSMSPSNMEGYSKTQYNQVPSEDFERAPQSPTLAPAKFAAPNLSRM--IPVM-----------
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.