Multiple Sequence Alignment:
TREM1 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230    )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    
TREM1 human MRKTRLWGLLWMLFVSELRAATKLTEEKYELKEGQTLDVKCDYTLEKFASSQKAWQIIRDGEMPKtLACtERPsKNSHPVQVGRIILEDYHDHGLLRVRMVNLQVEDSGLYQCVIYQPPkEPHMLFDRIRLVVTKGFSGtPGsNENSTQNVYKIPPTTTKALCPLYTSPRTVTQAPPKSTADVSTPDSEINLTNVTDIIRVPVFNIVILLAGGFLSKSLVFSVLFAVTLRSFVP
TREM1 mouse MRKAGLWGLLCVFFVSEVKAAIVLEEERyDLVEGQtLtVKCPFNIMKYANSQKAWQRLPDGKEPLTLVVTQRPFTRPSEVHMGKFTLKHDPSEAMLQVQMTDLQVTDSGLYRCVIYHPPNDPVVLFHPVRLVVTKGSSDVFTPVIIPITRLTERPILITTK---YSPSDTTTTRSLPKPTAVVSSPGLGVTIINGTDADSVSTSSVTISVICGLLSKSLVFIILFIVTKRTFG-
  ***::*****:::****::**::*:**:*:*:*****:***:::::*:*:******:::**::*:**::*:**::::::*::*:::*::::::::*:*:*::***:*****:****:**::*::**:::*******:*::::::::::::::::*:::*::...:::*::*:*:::**:**:**:*:::::::*:**:::*::::::*::::*:*******::**:**:*:*:.
Consensus MRKARLWGLLCMLFVSELRAAIKLEEERYDLKEGQTLDVKCDFNIEKFANSQKAWQRIRDGEEPLTLACTQRPFKRPHEVQMGRIILEDDHDEALLRVRMTNLQVEDSGLYRCVIYQPPNDPHMLFDRIRLVVTKGFSDTFGPNENPIQRLTERPILITKALCPLSPSDRTTTRALPKPTADVSSPDLEINIINGTDADRVPTFNITILLACGLLSKSLVFIILFAVTLRSFGP
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.