Multiple Sequence Alignment:
H1C Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220)
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
H1C human MsEtAPAAPAAAPPAEkAPVkKKAAkkAGGtPRkAsGPPVsELItkAVAAskErsGVsLAALkkALAAAGyDVEkNNsRIKLGLksLVskGtLVQTkGtGAsGsFkLNkkAAsGEAkPkVKKAGGtkPkkPVGAAkKPKkAAGGAtPkKSAKKtPKkAkkPAAAtVtkkVAKsPKKAkVAKPKKAAkS--AAkAVkPkAAkPkVVKPkKAAPKKK-----
H1C mouse MsEAAPAAPAAAPPAEkAPAkKkAAkKPAGVRRkAsGPPVsELItkAVAASkERsGVsLAALkkALAAAGYDVEkNNSRIKLGLksLVSkGILVQTkGTGAsGsFkLNkkAAsGEAKPQAKKAGAAkAkkPAGAAkkPKKATGAAtPKKAAKKTPKkAkkPAAAAVTkKVAKsPkkAkVTKPKKVKS---ASKAVKPKAAKPKVAKAKKVAAKKK-----
H1C rat MsETAPAAPAAPAPAEktPIkKKARKAAGGAKRKAsGPPVsELItkAVAASkERsGVsLAALkKALAAAGYDVEkNNSRIKLGLkSLVSkGTLVQTKGTGASGSFkLNKKAASGEAkPKAKKAGAAKAKKPAGAAKKPKKATGTAtPKKSTKKTPKKAKkPAAAAGAK-KAKSPKKAKATKAKKAPKsPAKARAVKPKAAKPKTSKPKAAKPKKTAAKKK
H1C cow MSETAPAAPAAAPPAEKTPVKKKAAKKPAGARRKAsGPPVSELITKAVAASKERSGVSLAALKKALAAAGYDVEKNNSRIKLGLKSLVSKGTLVQTKGTGASGsFKLNKKAATGEAKPKAKKAGAAKPKKAAGAAKKTKKATGAATPKKTAKKTPKKAKKPAAAAVTKKVAKSPKKAKAAKPKKAAKS--AAKAVKPKAAKPKVAKPKKAAPKKK-----
  ***:*******::****:*:****:*:::*:.***********************************************************:********************:*****::****::*:**::*****:***:*:*****::*************:::*::********::*:**::::  :::**********::*:*::::**:     
Consensus MSETAPAAPAAAPPAEKAPVKKKAAKKAAGARRKASGPPVSELITKAVAASKERSGVSLAALKKALAAAGYDVEKNNSRIKLGLKSLVSKGTLVQTKGTGASGSFKLNKKAASGEAKPKAKKAGAAKAKKPAGAAKKPKKATGAATPKKSAKKTPKKAKKPAAAAVTKKVAKSPKKAKAAKPKKAAKS--AAKAVKPKAAKPKVAKPKKAAPKKK-----
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.