Multiple Sequence Alignment:
TNNT2 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300        )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        
TNNT2 human MsDIEEVVEEYEEEEQEEAAVEEEEDWREDE-DEQEEAAEED----AE----AEAETEETRAEEDEEEEEAKEAEDGPMEESKPKP-RSFMPNLVPPKIPDGERVDFDDIHRKRMEKDLNELQALIEAHFENRKKEEEELVSLKDRIERRRAERAEQQRIRNEREKERQNRLAEERARREEEENRRKAEDEARKKKALsNMMHFGGyIQKQAQtERKsGKRQtEREKKKKILAERRKVLAIDHLNEDQLREKAKELWQsIyNLEAEKFDLQEKFKQQKYEINVLRNRINDNQKVSKTRGkAkVtGRWK
TNNT2 mouse MsDAEEVVEEYEEEQE-------EEDWSEEEEDEQEEAVEEEEAGGAEPEPEGEAETEEANVEEVGPDEEAKDAEEGPVEDTKPkPsRLFMPNLVPPkIPDGERVDFDDIHRKRVEKDLNELQTLIEAHFENRKKEEEELISLKDRIEKRRAERAEQQRIRNEREKERQNRLAEERARREEEENRRKAEDEARKKkALsNMMHFGGYIQkQAQtERKsGKRQtEREKKKKILAERRkALAIDHLNEDQLREkAKELWQsIHNLEAEkFDLQEkFkQQkYEINVLRNRINDNQkVsKTRGKAKVtGRWK
TNNT2 iso2 mouse MsDAEEVVEEYEEEQE-----------------EQEEAVEEEEAGGAEPEPEGEAETEEANVEEVGPDEEAKDAEEGPVEDTKPKPSRLFMPNLVPPKIPDGERVDFDDIHRKRVEKDLNELQTLIEAHFENRKKEEEELISLKDRIEKRRAERAEQQRIRNEREKERQNRLAEERARREEEENRRKAEDEARKKKALSNMMHFGGYIQk---TERKSGKRQTEREKKKKILAERRKALAIDHLNEDQLREKAKELWQSIHNLEAEKFDLQEKFKQQKYEINVLRNRINDNQKVSKTRGKAKVTGRWK
TNNT2 rat MsDAEEEVVEYEEEQE-------EEDWSEEEEDEQEEAVEE-EDGEAEPDPEGEAEAEEDKAEEVGPDEEARDAEDGPVEDSkPkPSRLFMPNLVPPKIPDGERVDFDDIHRKRMEkDLNELQTLIEAHFENRKKEEEELISLKDRIEKRRAERAEQQRIRNEREKERQNRLAEERARREEEENRRKAEDEARKKKALsNMMHFGGYIQk-AQtERKsGKRQtEREKKKKILAERRKVLAIDHLNEDQLREKAKELWQSIHNLEAEKFDLQEkFKQQkYEINVLRNRINDNQKVSKTRGKAKVtGRWK
TNNT2 iso2 rat MsDAEEEVVEYEEEQE-----------------EQEEAVEE-EDGEAEPDPEGEAEAEEDKAEEVGPDEEARDAEDGPVEDSKPKPSRLFMPNLVPPKIPDGERVDFDDIHRKRMEKDLNELQTLIEAHFENRKKEEEELISLKDRIEKRRAERAEQQRIRNEREKERQNRLAEERARREEEENRRKAEDEARKKKALSNMMHFGGYIQK-AQtERKsGKRQtEREKKKKILAERRKVLAIDHLNEDQLREKAKELWQSIHNLEAEKFDLQEKFKQQKYEINVLRNRINDNQKVSKTRGKAKVtGRWK
TNNT2 rabbit MSDLEEVVEEYEEEQEAEEAAAEEEDWREDE-DEQEAGEEEEAGGGRE----AEAETEETQAEEDGQEEEDKEDEDGPVEESKPKP-RPFMPNLVPPKIPDGERVDFDDIHRKRMEKDLNELQTLIEAHFENRKKEEEELVSLKDRIEKRRAD-AEQLRIRAEREKERQNRLAEERARREEEESRRKAEDEARKKKALSNMMHFGGYIQKQAQTERKSGKRQTEREKKKKILAERRKVLAIDHLNEDQLREKAKELWQSIYNLEAEKFDLQEKFKQQKYEINVLRNRINDNQKVSKTRGKAKVTGRWK
TNNT2 cow MSDVEEAVEEYEEQEEAAEE-------------EHEEAVEEEAGGEA--------EAGEPCTAEDGEEEEGREAEDGPVEEFKPKP-RPFMPNLVPPKIPDGERVDFDDIHRKRMEKDLNELQTLIEAHFENRKKEEEELVSLKDRIEKRRAERAEQQRIRAEREKERQTRLAEERARREEEESRRKAEDEARKKKALSNMMHFGGYIQK-AQtERKsGKRQtEREKKKKILAERRKVLAIDHLNEDQLREKAKELWQMIYDLEAEKFDLQEKFKQQKYEINVLRNRINDNQKVSKTRGKAKVtGRWK
  ***:**:*:****:::....   ........ .*:*:::**.:.:.::....:::*::*:.::*::::**::::*:**:*::****.*:*************************:********:****************:*******:***::***:***:*******:*************:**************************.::************************:********************:*::**********************************************
Consensus MSDAEEVVEEYEEEQE-------EEDW-E-E-DEQEEAVEEEEAGEAEP-PEGEAETEEANAEEVGPDEEAKDAEDGPVEDSKPKPSRLFMPNLVPPKIPDGERVDFDDIHRKRMEKDLNELQTLIEAHFENRKKEEEELISLKDRIEKRRAERAEQQRIRNEREKERQNRLAEERARREEEENRRKAEDEARKKKALSNMMHFGGYIQK-AQTERKSGKRQTEREKKKKILAERRKVLAIDHLNEDQLREKAKELWQSIHNLEAEKFDLQEKFKQQKYEINVLRNRINDNQKVSKTRGKAKVTGRWK
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.