Multiple Sequence Alignment:
S6 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250)
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
S6 human MkLNIsFPATGCQkLIEVDDErkLRTFyEkRMATEVAADALGEEWkGyVVRIsGGNDkQGFPMkQGVLtHGRVRLLLskGHsCYRPRRTGERKRKSVRGCIVDANLSVLNLVIVKkGEkDIPGLTDTtVPRRLGPKRASRIRkLFNLskEDDVrQYVVRkPLNKE-GKKPRTKAPKIQRLVtPRVLQHKRRRIALKKQRTKKNkEEAAEyAkLLAKRMkEAKEKRQEQIAKRRRLssLRAstsKsEssQK
S6 mouse MKLNISFPATGCQkLIEVDDERKLRTFYEKRMATEVAADALGEEWkGYVVRISGGNDkQGFPMKQGVLTHGRVRLLLSKGHSCYRPRRTGERKRKSVRGCIVDANLSVLNLVIVKkGEkDIPGLTDTtVPRRLGPKRASRIRkLFNLskEDDVRQYVVRKPLNKE-GKKPRTKAPKIQRLVTPRVLQHKRRRIALKKQRTKKNkEEAAEyAkLLAKRMKEAKEKRQEQIAKRRRLssLRAstsKsEssQK
S6 rat MKLNISFPATGCQKLIEVDDERKLRTFYEkRMATEVAADALGEEWKGYVVRISGGNDKQGFPMkQGVLTHGRVRLLLSKGHSCYRPRRTGERKRKSVRGCIVDANLSVLNLVIVKKGEKDIPGLTDTTVPRRLGPKRASRIRKLFNLskEDDVRQYVVRKPLNKE-GKKPRTKAPKIQRLVTPRVLQHKRRRIALKKQRTKKNkEEAAEYAkLLAKRMKEAKEKRQEQIAKRRRLssLRAstsKsESsQK
S6 fruit fly MKLNVSYPATGCQKLFEVVDEHKLRVFYEKRMGQVVEADILGDEWKGYQLRIAGGNDKQGFPMKQGVLTHGRVRLLLKKGHSCYRPRRTGERKRKSVRGCIVDANMSVLALVVLKKGEKDIPGLTDTTIPRRLGPKRASKIRKLYNLSKEDDVRRFVVRRPLPAKDNKKATSKAPKIQRLITPVVLQRKHRRIALKKKRQIASKEASADYAKLLVQRKKESKAKREEA--KRRRSASIRESKSSVSSDKK
S6 cow MKLNISFPATGCQKLIEVDDERKLRTFYEKRMATEVAADALGEEWKGYVVRISGGNDKQGFPMKQGVLTHGRVRLLLSKGHSCYRPRRTGERKRKSVRGCIVDANLSVLNLVIVKKGEKDIPGLTDTTVPRRLGPKRASRIRKLFNLSKEDDVRQYVVRKPLNKD-GKKPRTKAPKIQRLVTPRVLQHKRRRIALKKQRTKKNKEEAAEYAKLLAKRMKEAKEKRQEQIAKRRRLssLRAsTSKSESSQK
  ****:*:********:**:**:***:******:::*:**:**:*****::**:************************:***************************:***:**::**************:**********:****:*********::***:**::: :**:::********:**:***:*:*******:*::::**::*:*****::*:**:*:**:*:::****::*:*:*:*:::*::*
Consensus MKLNISFPATGCQKLIEVDDERKLRTFYEKRMATEVAADALGEEWKGYVVRISGGNDKQGFPMKQGVLTHGRVRLLLSKGHSCYRPRRTGERKRKSVRGCIVDANLSVLNLVIVKKGEKDIPGLTDTTVPRRLGPKRASRIRKLFNLSKEDDVRQYVVRKPLNKE-GKKPRTKAPKIQRLVTPRVLQHKRRRIALKKQRTKKNKEEAAEYAKLLAKRMKEAKEKRQEQIAKRRRLSSLRASTSKSESSQK
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.