Multiple Sequence Alignment:
CASP3 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       
CASP3 human MENtENsVDsksIkNLEPkIIHGsEsMDsGISLDNSYKMDyPEMGLCIIINNKNFHkSTGMTSRsGtDVDAANLRETFRNLkYEVRNkNDLTREEIVELMRDVSkEDHSKRSSFVCVLLSHGEEGIIFGTNGPVDLKkITNFFRGDRCRsLtGKPKLFIIQACRGTELDCGIETDSGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSkDGSWFIQSLCAMLKQYADkLEFMHILTRVNRKVATEFEsFSFDATFHAKkQIPCIVSMLTKELYFYH
CASP3 mouse MENNKTSVDSKsINNFEVktIHGSksVDSGIYLDSSYKMDYPEMGICIIINNKNFHkSTGMSSRSGTDVDAANLRETFMGLkYQVRNKNDLTREDILELMDSVSKEDHSKRSSFVCVILSHGDEGVIYGTNGPVELKKLTSFFRGDYCRSLTGKPKLFIIQACRGTELDCGIETDSGTDEEMACQKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCSMLKLYAHKLEFMHILTRVNRKVATEFESFSLDSTFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH
CASP3 rat MDNNETSVDSkSINNFETKTIHGSkSMDSGIYLDSSYKMDYPEMGLCIIINNKNFHKSTGMSARNGTDVDAANLRETFMALKYEVRNKNDLTREEIMELMDSVSKEDHSKRSSFVCVILSHGDEGVIFGTNGPVDLKKLTSFFRGDYCRSLTGKPKLFIIQACRGTELDCGIETDSGTDDDMACQKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSRDGSWFIQSLCAMLKLYAHkLEFMHILTRVNRKVATEFESFSLDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH
  *:*:::*******:*:*.*:****:*:****:**:**********:***************::*:*************::***:**********:*.***::***************:****:**:*:******:***:*:*****:******************************:*::***:************************:**********:***:**:***********************:*:***********************
Consensus MENNETSVDSKSINNFEPKTIHGSKSMDSGIYLDSSYKMDYPEMGLCIIINNKNFHKSTGMSSRSGTDVDAANLRETFMALKYEVRNKNDLTREEILELMDSVSKEDHSKRSSFVCVILSHGDEGVIFGTNGPVDLKKLTSFFRGDYCRSLTGKPKLFIIQACRGTELDCGIETDSGTDDDMACQKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKLYAHKLEFMHILTRVNRKVATEFESFSLDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.