Multiple Sequence Alignment:
CMTM2 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260  )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  
CMTM2 human MAPKAAKGAKPEPAPAPPPPGAKPEEDKKDGKEPSDKPQKAVQDHKEPSDKPQKAVQPKHEVGTRrGCRrYRWELKDSNKEFWLLGHAEIKIRSLGCLIAAMILLSSLTVHPILRLIITMEISFFSFFILLYSFAIHRYIPFILWPISDLFNDLIACAFLVGAVVFAVRSRRSMNLHYLLAVILIGAAGVFAFIDVCLQRNHFRGKKAKKHMLVPP--PGKEKGPQ-----QGKGPEPAKPPEPGKPPGPAKGKK-------
CMTM2 mouse MA--------------------------------------------APAPRARTGGKKKDE---RRGFKGYKWEFRDSNKDFWAQGHAECKSLIMILLIAAMVCFQRVATHPIVILLLTMELSICAFFFFLYSLAINRYIPFVFWPMMDLMNDLACSTFLIGGIFFALEARRELPVPYLTGMILMGVTAFISIIDLCLQRRQFKSRKLRKFILLTPDRKGKKQDPKLLLMLAAKEDEEERQRELAE-----KAKRESMDPGW
  **............................................:*::::::::::*:*...***:::*:**::****:**::****:*::::::*****::::::::***::*::***:*:::**::***:**:*****::**::**:***::::**:*:::**:::**:::::**:::**:*:::::::**:****::*:::*::*::*::*..:**:::*:.....::*::*:::::*:::.....*:*:.......
Consensus MAPKAAKGAKPEPAPAPPPPGAKPEEDKKDGKEPSDKPQKAVQDHKAPADRARKAGQKKDEVGTRRGCRRYRWELRDSNKDFWAQGHAECKIRILGCLIAAMICLQRLATHPILRLIITMEISICAFFILLYSLAINRYIPFILWPIMDLMNDLAACAFLIGAIFFALRARRELNLHYLLAMILIGAAAFIAIIDLCLQRRQFRGRKARKHILLPPDRKGKEQDPQLLLMLAAKEDEEARQRELAEPPGPAKAKRESMDPGW
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using MAFFT. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.