Multiple Sequence Alignment:
TNFL9 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310         )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         
TNFL9 human -------------------------------------------------------MEYASDASLDPEAPWPPAPRARACRVLPWALVAGLLLLLLLAAACAVFLACPWAVSGARASPGSAASPRLREGPELSPDDPAGLLDLRQG---MFAQLVAQN-VLLIDGPLSWYSDPGLAGVSLTGGLSYKEDTkELVVAKAGVYYVFFQLELRRVVAGEGsGSVS-LALHLQPLRsAAGAAALALtVDLPPASsEARNSAFGFQGRLLHLSAGQRLGV----HLHTEARARHAWQLTQG-ATVLGLFRVTPEIPAGLPSPRSE
TNFL9 mouse MDQHTLDVEDTADARHPAGTSCPSDAALLRDTGLLADAALLSDTVRPTNAALPTDAAyPAVNVRDREAAWPPALNFCSRHPKLYGLVA--LVLLLLIAACVPIFTRTEPRPALTITTSPNLGTRENNADQVTPVSHIGCPNTTQQGSPVFAKLLAKNQASLCNTTLNWHsQDGAGSSYLSQGLRYEEDKKELVVDSPGLYYVFLELKLSPTFTNTGHKVQGWVSLVLQAKPQVDDFDNLALTVELFPCSMENKLVDRSWS-QLLLLKAGHRLSVGLRAYLHGAQDAYRDWELSYPNTTSFGLFLVKPDNPWE-------
  .......................................................::*::::::*:**:****::::::::::::***..*:****:***:::::::::::::::::::::::*::::::::*::::*:::::*:...:**:*:*:*.::*::::*:*:*::*:::::*::**:*:**:*****:::*:****::*:*:::::::*:::::.::*:**::::::::::*****:*:*:*:*:::::::::.:**:*:**:**:*....:**::::*:::*:*:::.:*::***:*:*::*::.......
Consensus MDQHTLDVEDTADARHPAGTSCPSDAALLRDTGLLADAALLSDTVRPTNAALPTDAAYAADASRDREAAWPPALRARARRPLLWALVAGLLLLLLLAAACAPILARPEARPAARASPGPAAGPRERNADQLSPDDHAGCLNLRQQGSPMFAQLLAQNQALLCNGPLNWHSDDGAAGSSLSQGLRYEEDKKELVVAKAGLYYVFLQLELRRTFANEGHGSQGWLALHLQALRQAADAAALALTVDLFPASMEARNSARGFQGRLLHLKAGQRLGVGLRAHLHGAARARRAWQLSQGNATSLGLFRVKPDNPAELPSPRSE
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.