Multiple Sequence Alignment:
MFSD9 Download MSA
  (        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240       250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360       370       380       390       400       410       420       430       440       450       460       470      )
           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      
MFSD9 human MELGGHWDMNSAPRLVsEtAERkQEQktGTEAEAADSGAVGARRFLLCLYLVGFLDLFGVSMVVPLLSLHVKSLGASPTVAGIVGSsYGILQLFSSTLVGCWsDVVGRRSSLLACILLSALGYLLLGAATNVFLFVLARVPAGIFKHTLSISRALLSDVVPEKERPLVIGHFNTASGVGFILGPVVGGYLTELEDGFYLTAFICFLVFILNAGLVWFFPWREAKPGSTEKGLPLR-KtHVLLGRsHDtVQEAAtsRRARASKKTAQ-PWVEVVLALRNMKNLLFSEMWDIFLVRLLMAMAVMLYYSNFVLALEERFGVRPKVTGyLISySSMLGAVAGLALGPILRLYKHNSQALLLHSSILTCTLLLLYSLAPTMGAVVLSSTLLSFSTAIGRTCITDLQLTVGGAQASGTLIGVGQSVTAVGRIIAPLLSGVAQEVSPCGPPSLGAVLALVAIFIMSLNKRHssGDGNsKLKSE
MFSD9 mouse MALGVPGHGAsRQDLASETP----------VTATAPSSAVSSRRFLLWLYLVGFLDLFGVSMVVPLLNLHVRSLGASPVVAGIVGSSYGVLQLFSSTFVGCWSDVVGRRSSLLVCILLSALGYLLLGMSTNVFLFTLARVPVGVFKHTLSISRALLSDLVTEKERPLVLGQFNTASGVGFILGPVVGGYLTELDGGFYVTAFICCSVFLLNAGLVWLLPWRETSLNIPDNGWSLDGKHTTEPIKSEGTLQGAATTSTARRSERTVQAPWVEVMLALKDMKNLIFSALWDVFLMRLLMGVAVMLYYSNFVLALEERFEVRPKTTGYLISYTSALGTLAGFAVGPILRLYKHNSYMVLLHSSVLTCLLLVVYSTTCSMAMVVFSSTLLSFSTTIGRTCITDLQLSVGGAQASGTVIGVGQSVTAVGRILAPLLSGVAQEISPCGPPSLGAALALVAILIMTLNRPPFSGDGSERLKQE
  *:**::::::*:::*:***:..........::::*:*:**::*****:*******************:***:******:**********:*******:***************:*************::******:*****:*:**************:*:*******:*:**********************::***:*****::**:*******::****::::::::*::*:.*:::::::*::*:*:***:::**:*::*:*.*****:***::****:**::**:**:****::*****************:****:*******:*:**::**:*:***********:::*****:***:**::**::::*::**:*********:***********:*********:*************:**********:**********:******:**:**::::****:::**:*
Consensus MALGGHGDGASAQRLASETAERKQEQKTGTEAAAADSGAVGARRFLLCLYLVGFLDLFGVSMVVPLLNLHVRSLGASPTVAGIVGSSYGILQLFSSTLVGCWSDVVGRRSSLLACILLSALGYLLLGAATNVFLFTLARVPAGIFKHTLSISRALLSDLVPEKERPLVIGQFNTASGVGFILGPVVGGYLTELDDGFYLTAFICCLVFILNAGLVWLLPWREAKLNIPDNGLPLRGKHHTELGRSEDTLQEAATSRRARASERTAQAPWVEVMLALRNMKNLIFSALWDIFLMRLLMAMAVMLYYSNFVLALEERFEVRPKTTGYLISYSSALGALAGLALGPILRLYKHNSQALLLHSSILTCLLLLLYSLACSMAAVVLSSTLLSFSTAIGRTCITDLQLSVGGAQASGTLIGVGQSVTAVGRIIAPLLSGVAQEISPCGPPSLGAALALVAILIMSLNRRHFSGDGNERLKQE
Modified residues are boxed in RED. Mouse-over modified sites to view residue numbers.
Aligned using Clustal Omega. Conservation and consensus calculated using von Neumann entropy from PFAAT.